Svatý Kříž je naším světlem...

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. (Jan 3,16)

FARNOSTI

PODĚBRADY - LIBICE NAD CIDLINOU - VRBICE - KOVANICE - ŽEHUŇ - KOSTELNÍ LHOTA

Pokud se nemůžete účastnit bohoslužby, zveme vás k duchovnímu spojení a modlitbě online. 

Každou sobotu v 18:00 hod.  (s nedělní platností) sloužíme Mši svatou, kterou také vysíláme živě.

Vysílání můžete sledovat na naších webových stránkách nebo YouTube.

Aktuální přehled bohoslužeb ve farnostech a událostí

Buď zdráv, ochránce Vykupitele a snoubenče Panny Marie!

Tobě Bůh svěřil svého Syna, do tebe Maria vložila svou důvěru; s tebou Kristus dorostl v muže.

Svatý Josefe, buď i naším otcem a veď nás cestou života. Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu a ochraňuj nás před každým zlem. 

Amen.

Novinky poděbradského farního obvodu

Sdělení farníkům poděbradského farního obvodu v neděli 9. 5. 2021

„RŮŽENCOVÝ MARATON“ VYHLÁŠENÝ PAPEŽEM FRANTIŠKEM trvá po celý měsíc květen 2021: Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu ...
Celý článek

Zapojme se do modlitebního maratonu

Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu Za celý svět raněný touto pandemií 1. 5. Za všechny ...
Celý článek

POŘAD BOHOSLUŽEB V  PODĚBRADECHV TÝDNU 2. 5. – 9. 5. 2021

NE 2. 5. | 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  • 8:00 Libice n. Cidlinou
  • 8:00 Vrbice
  • 10:00 Poděbrady
  • 10:00 Opočnice
  • 18:00 ...
    Celý článek

Výzva k modlitebnímu maratonu růžence na poutních místech v ČR

Milý otče, v reakci na vřelé přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení ...
Celý článek

P. Filip Maria Stener O. P. III

Milí poděbradští farníci, ve víře a naději v Kristovo vzkříšení vám sdělujeme, že svou duši odevzdal Pánu jeho věrný kněz a ...
Celý článek

Sdělení farníkům | Poděbradský farní obvod | Neděle 25. 4. 2021

Poděkování Všem účastníkům včerejší svatovojtěšské pouti na Libici. Po celou dobu byla v kostele krásná Boží atmosféra, kterou jste vytvářeli ...
Celý článek

SVATOVOJTĚŠSKÁ POUŤ NA LIBICI

v sobotu 24. 4. 2021 Letos proběhne kvůli pandemickým opatřením Svatovojtěšská pouť jiným způsobem ...
Celý článek

Sdělení farníkům | Poděbradský farní obvod | Neděle 18. 4. 2021

V tomto týdnu budou bohoslužby jako obvykle. V sobotu 24. 4. proběhne na Libici tradiční svatovojtěšská pouť netradičním způsobem. Program ...
Celý článek

Sdělení farníkům | Poděbradský farní obvod | Neděle 11. 4. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB V PODĚBRADECH 11. 4. - 18. 4. 2021 (VELIKONOČNÍ OKTÁV) NE 11. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Svátek Božího ...
Celý článek

Grab Your Free Ebook

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close