Svatý Kříž je naším světlem...

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. (Jan 3,16)

FARNOSTI

PODĚBRADY - LIBICE NAD CIDLINOU - VRBICE - KOVANICE - ŽEHUŇ - KOSTELNÍ LHOTA

Zveme vás k virtuální účasti na Mši svaté

Spojme se v modlitbě, obrazem i zvukem, abychom se společně setkali s Pánem...

Každou sobotu v 18:00 hod.  sloužíme a vysíláme pro vás Mši sv. z našeho kostela. 

Vysílání můžete sledovat na naších webových stránkách nebo YouTube.

Aktuální přehled bohoslužeb ve farnostech a událostí

Ohlášky | Poděbradský farní obvod | Neděle 5. 7. 2020

Změna pořadu bohoslužeb Tuto neděli (5. 7. 2020) nebude mše sv. v 10.00 nebudou ani bohoslužby ve Vrbici, Libici a ...
Celý článek

Pořad bohoslužeb v poděbradském farním obvodě 5. 7. – 12. 7. 2020

V Poděbradech NE 5. 7. Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy

Sdělení farníkům poděbradského farního obvodu | Neděle 28.6.2020

Bratři a sestry, bohoslužby jsou obnoveny v plném rozsahu. Pořad bohoslužeb na celý týden je k dispozici na vývěskách i ...
Celý článek

Sdělení farníkům poděbradského farního obvodu | Neděle 21. 6. 2020

Bratři a sestry, od dnešní neděle obnovujeme ve všech farnostech bohoslužby v plném rozsahu. Pořad bohoslužeb na celý týden je ...
Celý článek

Pořad Bohoslužeb

Bohoslužby v Poděbradech 21.6. - 28.6. 2020 21. 6. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SDĚLENÍ FARNÍKŮM | NEDĚLE 7. 6. 2020

Bohoslužby v tomto týdnu budou takto: ST 10. 6. 18:00 vysíláme on-line, ale je otevřená veřejnosti za dodržení platných hygienických ...
Celý článek

SDĚLENÍ FARNÍKŮM | NEDĚLE 31.5.2020

PODĚKOVÁNÍ Milí farníci, děkuji vám za vaše modlitby ve dnech tzv. Svatodušní novény a prosím o ně i nadále, vždyť ...
Celý článek

Sdělení farníkům poděbradského farního obvodu

Milí farníci, Začínáme mariánský měsíc květen. Stále ještě prožíváme „omezený režim“ bohoslužeb a otvírání kostelů. Pro kolik věřících? To se stále ...
Celý článek