Svatý Kříž je naším světlem...

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. (Jan 3,16)

Farnosti

Poděbrady - Libice nad Cidlinou - Vrbice - Kovanice - Žehuň - Kostelní Lhota

Katolická církev je tu pro vás - slouží všem

Označení katolická pochází z řeckého slova katholikos, což doslovně znamená „všeobecná“. Už z názvu vyplývá, že se nejedná o nějaký společenský klub lidí se zvláštními výsadami.

Je to společenství lidí, kteří společně volají k Bohu a v každodenním životě se usilují následovat učení Ježíše Krista. Každý podle svých talentů, schopností, možností…

Číst dál

Aktuální přehled bohoslužeb ve farnostech