Svatý Kříž je naším světlem...

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. (Jan 3,16)

FARNOSTI

PODĚBRADY - LIBICE NAD CIDLINOU - VRBICE - KOVANICE - ŽEHUŇ - KOSTELNÍ LHOTA

Pokud se nemůžete účastnit bohoslužby, zveme vás k duchovnímu spojení a modlitbě online. 

Každou sobotu v 18:00 hod.  (s nedělní platností) sloužíme Mši svatou, kterou také vysíláme živě.

Vysílání můžete sledovat na naších webových stránkách nebo YouTube.

Aktuální přehled bohoslužeb ve farnostech a událostí

Buď zdráv, ochránce Vykupitele a snoubenče Panny Marie!

Tobě Bůh svěřil svého Syna, do tebe Maria vložila svou důvěru; s tebou Kristus dorostl v muže.

Svatý Josefe, buď i naším otcem a veď nás cestou života. Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu a ochraňuj nás před každým zlem. 

Amen.

Novinky poděbradského farního obvodu

Sdělení farníkům poděbradského farního obvodu 16. 1. 2022

Z důvodu nemoci pana probošta o. Petra Kubanta budou ve všedních dnech místo mší svatých až na výjimky bohoslužby slova ...
Celý článek

Sdělení farníkům poděbradského farního obvodu | 9. 1. 2022

Z důvodu nemoci pana probošta o. Petra Kubanta budou ve všedních dnech místo mší svatých až na výjimky bohoslužby slova ...
Celý článek

Sdělení farníkům poděbradského farního obvodu | 2. 1. 2022

Z důvodu nemoci pana probošta o. Petra Kubanta budou v následujících dnech místo mší svatých až na výjimky bohoslužby slova ...
Celý článek

Sdělení farníkům poděbradského farního obvodu | 26. 12. 2021

Vánoční a novoroční pořad bohoslužeb je vyvěšen na vývěskách a farních web. stránkách. MOC DĚKUJEME!Všem, kdo jste zdobili kostel, stavěli ...
Celý článek

Sdělení farníkům poděbradského farního obvodu | 19.12. 2021

Vánoční a novoroční pořad bohoslužeb je vyvěšen na vývěskách a farních webových stránkách. NE 19. 12. DNES KONČÍ VOLBY ...
Celý článek

Sdělení farníkům poděbradského farního obvodu | 12.12. 2021

Vánoční a novoroční pořad bohoslužeb je vyvěšen na vývěskách a farních webových stránkách a bude platit, pokud to protipandemická opatření ...
Celý článek

Vánoční a novoroční bohoslužby
v poděbradském farním obvodu

24. 12. Štědrý den (PÁ)

 • 16:00 – Libice n.C bohosl. slova
 • 16:00- Poděbrady mše sv.
 • 22:00- Opočnice mše sv.
 • 24:00- Poděbrady mše sv.

25. 12. Boží hod vánoční (SO)

 • 8:00 Libice n.C. mše sv.
 • 8:00 Vrbice bohosl. slova
 • 10:00 Opočnice bohosl. slova
 • 10:00 Poděbrady mše sv.

26. 12. Svátek sv. Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa (NE)

 • 8:00 Libice n.C. mše sv.
 • 8:00 Vrbice bohosl. slova
 • 10:00 Opočnice bohosl. slova
 • 10:00 Poděbrady mše sv.

31. 12. sv. Silvestra – poslední den obč. roku (PÁ)

 • 16:00 Poděbrady mše sv.
 • 23:00 - 24:00 adorace + svátostné požehnání

1. 1. 2022 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE (SO)

 • 8:00 Libice n.C. bohosl. slova
 • 8:00 Vrbice mše sv.
 • 10:00 Opočnice bohosl. slova
 • 10:00 Poděbrady mše sv.

2. 1. 2. NEDĚLE VÁNOČNÍ

 • 8:00 Libice n.C. mše sv.
 • 8:00 Vrbice bohosl. slova
 • 10:00 Opočnice bohosl. slova
 • 10:00 Poděbrady mše sv.

8. 1. SOBOTA

 • 17:00 Opočnice mše sv.
 • 18:00 Poděbrady bohosl. slova

9. 1. Zjevení Páně (NE)

 • 8:00 Libice n.C. bohosl. slova
 • 8:00 Vrbice mše sv.
 • 10:00 Opočnice bohosl. slova
 • 10:00 Poděbrady mše sv.

Všem farníkům a svátečním návštěvníkům našich kostelů upřímně přejeme radostné Vánoční svátky a Boží požehnání do Nového roku!

Close