Svatý Kříž je naším světlem...

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. (Jan 3,16)

Aktuální přehled bohoslužeb ve farnostech a událostí

Novinky poděbradského farního obvodu

Sdělení farníkům v týdnu od 19. 6. do 26. 6. 2022

Oznámení Vzadu v kostele vždy naleznete dvojlist A5 s názvem „NEDĚLNÍ LITURGIE“. Najdete v něm stručné texty, které nám pomohou ...
Celý článek

Sdělení farníkům v týdnu od 12. 6. do 19. 6. 2022

NE 12. 6. - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Změněný pořad bohoslužeb! V Libici n.C. a v Opočnici mše sv. není ...
Celý článek

Sdělení farníkům v týdnu od 5. 6. do 12. 6. 2022

NE 5. 6. - BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ
  • 17:00 – příprava dětí na 1.sv. přijímání
PÁ 10. 6 ...
Celý článek

Sdělení farníkům v týdnu od 29. 5. do 5. 6. 2022

Společně i ve svých soukromých modlitbách prožíváme SVATODUŠNÍ NOVÉNU = dny modliteb o seslání Ducha Svatého na nás na všechny ...
Celý článek

Sdělení farníkům v týdnu od 22. 5. – 29. 5. 2022

VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM, kteří jste se podíleli minulou neděli – a také jste se účasnili - na přípravě a průběhu ...
Celý článek

Sdělení farníkům v týdnu od 15. 5. – 22. 5. 2022

Veliké poděkování Všem, kteří jste se od nás účastnili kněžského svěcení našeho novokněze Pavla v HK.
Všem, kteří jste se zúčastnili ...
Celý článek

Primiční mše svatá

V neděli 15. 5. mše sv. v Poděbradech bude až v 15:00 hod. (mše sv. v obvyklých 10:00 nebude) ...
Celý článek

FARNOSTI

PODĚBRADY - LIBICE NAD CIDLINOU - VRBICE - KOVANICE - ŽEHUŇ - KOSTELNÍ LHOTA

Buď zdráv, ochránce Vykupitele a snoubenče Panny Marie!

Tobě Bůh svěřil svého Syna, do tebe Maria vložila svou důvěru; s tebou Kristus dorostl v muže.

Svatý Josefe, buď i naším otcem a veď nás cestou života. Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu a ochraňuj nás před každým zlem. 

Amen.

BRIGÁDA

Prosíme farníky o pomoc při třídění suti z rozpadlé budovy na zahradě proboštství. V SOBOTU  4. 6. od 9:00 na zahradě. Rukavice a vhodné nástroje s sebou.

Děkujeme za pomoc!

Close