Svatý Kříž je naším světlem...

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. (Jan 3,16)

FARNOSTI

PODĚBRADY - LIBICE NAD CIDLINOU - VRBICE - KOVANICE - ŽEHUŇ - KOSTELNÍ LHOTA

Pokud se nemůžete účastnit bohoslužby, zveme vás k duchovnímu spojení a modlitbě online. 

Každou sobotu v 18:00 hod.  (s nedělní platností) sloužíme Mši svatou, kterou také vysíláme živě.

Vysílání můžete sledovat na naších webových stránkách nebo YouTube.

Aktuální přehled bohoslužeb ve farnostech a událostí

Buď zdráv, ochránce Vykupitele a snoubenče Panny Marie!

Tobě Bůh svěřil svého Syna, do tebe Maria vložila svou důvěru; s tebou Kristus dorostl v muže.

Svatý Josefe, buď i naším otcem a veď nás cestou života. Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu a ochraňuj nás před každým zlem. 

Amen.

Novinky poděbradského farního obvodu

Sdělení farníkům v týdnu od 15. 5. – 22. 5. 2022

Veliké poděkování Všem, kteří jste se od nás účastnili kněžského svěcení našeho novokněze Pavla v HK.
Všem, kteří jste se zúčastnili ...
Celý článek

Primiční mše svatá

V neděli 15. 5. mše sv. v Poděbradech bude až v 15:00 hod. (mše sv. v obvyklých 10:00 nebude) ...
Celý článek

Sdělení farníkům poděbradského farního obvodu 24. 4. 2022

Poděkování Moc děkuji všem, kteří jste se včera (23. 4.)zúčastnili svatovojtěšské pouti na Libici! Díky všem, kteří jste tuto slavnost ...
Celý článek

Sdělení farníkům poděbradského farního obvodu 10. 4. 2022

PODĚKOVÁNÍ Všem ochotným a obětavým farníkům, kteří jste se ujali výzdoby i úklidu kostela na velikonoční svátky. Všem našim ...
Celý článek

Pořad bohoslužeb velikonoce 2022

Zelený čtvrtek 14. 4.
 • 16:00 – Libice nad Cidl. – mše svatá (PK)
 • 17:00 – Opočnice – bohoslužba ...
  Celý článek

Pastorační rada farnosti 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025

Členové ex offo ICLic.Mgr.Petr Kubant, probošt – předseda rady Ing. Mgr. Pavel Jelínek – farní vikář (po dobu svého ...
Celý článek

Sdělení farníkům poděbradského farního obvodu 3. 4. 2022

PODĚKOVÁNÍ Všem farníkům za modlitby, duchovní podporu a projevy přátelství v době nemoci duchovního správce. Otci Marianovi a všem ...
Celý článek

Vánoční a novoroční bohoslužby
v poděbradském farním obvodu

24. 12. Štědrý den (PÁ)

 • 16:00 – Libice n.C bohosl. slova
 • 16:00- Poděbrady mše sv.
 • 22:00- Opočnice mše sv.
 • 24:00- Poděbrady mše sv.

25. 12. Boží hod vánoční (SO)

 • 8:00 Libice n.C. mše sv.
 • 8:00 Vrbice bohosl. slova
 • 10:00 Opočnice bohosl. slova
 • 10:00 Poděbrady mše sv.

26. 12. Svátek sv. Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa (NE)

 • 8:00 Libice n.C. mše sv.
 • 8:00 Vrbice bohosl. slova
 • 10:00 Opočnice bohosl. slova
 • 10:00 Poděbrady mše sv.

31. 12. sv. Silvestra – poslední den obč. roku (PÁ)

 • 16:00 Poděbrady mše sv.
 • 23:00 - 24:00 adorace + svátostné požehnání

1. 1. 2022 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE (SO)

 • 8:00 Libice n.C. bohosl. slova
 • 8:00 Vrbice mše sv.
 • 10:00 Opočnice bohosl. slova
 • 10:00 Poděbrady mše sv.

2. 1. 2. NEDĚLE VÁNOČNÍ

 • 8:00 Libice n.C. mše sv.
 • 8:00 Vrbice bohosl. slova
 • 10:00 Opočnice bohosl. slova
 • 10:00 Poděbrady mše sv.

8. 1. SOBOTA

 • 17:00 Opočnice mše sv.
 • 18:00 Poděbrady bohosl. slova

9. 1. Zjevení Páně (NE)

 • 8:00 Libice n.C. bohosl. slova
 • 8:00 Vrbice mše sv.
 • 10:00 Opočnice bohosl. slova
 • 10:00 Poděbrady mše sv.

Všem farníkům a svátečním návštěvníkům našich kostelů upřímně přejeme radostné Vánoční svátky a Boží požehnání do Nového roku!

Close