Svatý Kříž je naším světlem...

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. (Jan 3,16)

Aktuální přehled bohoslužeb ve farnostech a událostí

Novinky poděbradského farního obvodu

Sdělení farníkům v týdnu od 18. 9. do 25. 9. 2022

DĚKUJEME za včerejší brigádu na proboštské zahradě všem obětavým farníkům! NE 18. 9. - při všech mších sv. se koná ...
Celý článek

Pozvání

Římskokatolická farnost – Proboštství při kostele Povýšení Svatého Kříže v Poděbradech si Vás dovoluje pozvat k účasti NA VZPOMÍNKOVOU a ...
Celý článek

Sdělení farníkům v týdnu od 11.9. do 18. 9. 2022

DĚKUJEME za sbírku minulé neděle na budoucí opravy střechy na proboštství. Vybralo se 13 017,- Kč. Pán Bůh zaplať! NE ...
Celý článek

Biřmování – svátost křesťanské dospělosti

Pokřtěnému člověku vtiskuje „pečeť Ducha Svatého“. Duch Svatý nám pomáhá k poctivějšímu křesťanskému životu a uschopňuje nás k práci, odpovědnosti ...
Celý článek

Výuka náboženství 2022/23

…bude probíhat na proboštství – v učebně (přízemí vlevo) Začátek: od října Termíny

Sdělení farníkům v týdnu od 4. 9. do 11. 9. 2022

NE 4. 9. dnes se koná sbírka na budoucí plánovanou (generální) opravu střechy (krytina + krovy) na budově proboštství. Přispět ...
Celý článek

Sdělení farníkům v týdnu od 21. 8. do 28. 8. 2022

Všem farníkům přejeme krásné a odpočinkové prožití prázdnin, dovolených s příhodným počasím. Ať Vás všechny, milí farníci, Dobrý Bůh chrání ...
Celý článek

Sdělení farníkům v týdnu od 7. 8. do 14. 8. 2022

Všem farníkům přejeme krásné a odpočinkové prožití prázdnin a dovolených, příhodné počasí! Ať Vás všechny, milí farníci, Dobrý Bůh chrání ...
Celý článek

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kostelní Lhotě zve všechny

v neděli 14. 8. 2022 od 15:00 hod. na poutní mši svatou. Slavnostní bohoslužba bude snad s doprovodem varhan ...
Celý článek

FARNOSTI

PODĚBRADY - LIBICE NAD CIDLINOU - VRBICE - KOVANICE - ŽEHUŇ - KOSTELNÍ LHOTA

Buď zdráv, ochránce Vykupitele a snoubenče Panny Marie!

Tobě Bůh svěřil svého Syna, do tebe Maria vložila svou důvěru; s tebou Kristus dorostl v muže.

Svatý Josefe, buď i naším otcem a veď nás cestou života. Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu a ochraňuj nás před každým zlem. 

Amen.

BRIGÁDA

Prosíme farníky o pomoc při třídění suti z rozpadlé budovy na zahradě proboštství. V SOBOTU  4. 6. od 9:00 na zahradě. Rukavice a vhodné nástroje s sebou.

Děkujeme za pomoc!

Close