Svatý Kříž je naším světlem...

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. (Jan 3,16)

FARNOSTI

PODĚBRADY - LIBICE NAD CIDLINOU - VRBICE - KOVANICE - ŽEHUŇ - KOSTELNÍ LHOTA

Pokud se nemůžete účastnit bohoslužby, zveme vás k duchovnímu spojení a modlitbě online. 

Každou sobotu v 18:00 hod.  (s nedělní platností) sloužíme Mši svatou, kterou také vysíláme živě.

Vysílání můžete sledovat na naších webových stránkách nebo YouTube.

Aktuální přehled bohoslužeb ve farnostech a událostí

Buď zdráv, ochránce Vykupitele a snoubenče Panny Marie!

Tobě Bůh svěřil svého Syna, do tebe Maria vložila svou důvěru; s tebou Kristus dorostl v muže.

Svatý Josefe, buď i naším otcem a veď nás cestou života. Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu a ochraňuj nás před každým zlem. 

Amen.

Novinky poděbradského farního obvodu

Sdělení farníkům | Poděbradský farní obvod | Neděle 11. 4. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB V PODĚBRADECH 11. 4. - 18. 4. 2021 (VELIKONOČNÍ OKTÁV) NE 11. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Svátek Božího ...
Celý článek

Sdělení farníkům | Poděbradský farní obvod | Neděle 4. 4. 2021

Po celý tento týden prožíváme velikonoční oktáv (= velikonoční radost a slavnostnost trvá celý týden) ...
Celý článek

Zamyšlení | Život s bohem

Po letech může mnohé zevšednět… Věci i místa, lidé, ba i vztah… Neblahý vliv má na křesťana svět, jen trosky ...
Celý článek

Sdělení farníkům | Poděbradský farní obvod | Neděle 28. 3. 2021

Svátost smíření Kdykoli po telefonické domluvě (mob.: 731 800 196) máte příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru ...
Celý článek

Sdělení farníkům | Poděbradský farní obvod | Neděle 21. 3. 2021

PO 22. 3. - ve 12:00 se rozezní všechny zvony a spojíme se v modlitbě za všechny oběti pandemie. PŘÍLEŽITOST ...
Celý článek

Zápis z pastorační rady dne 14. 3. 2021

Přítomni: P. Kubant, J. Haman, V. Seifrtová, K. Bulušková, J. Novák, J. Soběslav, D. Strnad, D. Chramostová
Omluveni: J.Procházka, K ...
Celý článek

Sdělení farníkům | Poděbradský farní obvod | Neděle 14. 3. 2021

Pastorační rada NE 14. 3. - po mši sv. zvu na krátké setkání na proboštství Pastorační radu farnosti. Zápis z ...
Celý článek

Zápis z jednání ekonomické rady farnosti Poděbrady ze dne 28. 2. 2021

Přítomni: ICLic.Mgr.Petr Kubant, probošt, pí. Magda Pavlíková, p. Jaroslav Seifrt, p. Petr Dvořák, pí. Dana Chramostová. Omluven: p. Jiří Libánský ...
Celý článek

Grab Your Free Ebook

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close