Rada farnosti PODĚBRADY

Pastorační a ekonomická rada farnosti Poděbrady se sešla společně 26. 1. 2020. Kdo se účastnil a o čem se mluvilo? ÚČASTNILI SE: ICLic.Mgr.Petr Kubant, probošt, Ing.Mgr. Josef Haman, farní vikář Za Pastorační radu