Zápis z pastorační rady dne 14. 3. 2021

Přítomni: P. Kubant, J. Haman, V. Seifrtová, K. Bulušková, J. Novák, J. Soběslav, D. Strnad, D. Chramostová Omluveni: J.Procházka, K. Pecháčková, M. Řeháková, J. Havránková Bylo projednáno Rekonstrukce „sušárny“ vedle fary Dle

Rada farnosti PODĚBRADY

Pastorační a ekonomická rada farnosti Poděbrady se sešla společně 26. 1. 2020. Kdo se účastnil a o čem se mluvilo? ÚČASTNILI SE: ICLic.Mgr.Petr Kubant, probošt, Ing.Mgr. Josef Haman, farní vikář Za Pastorační radu