Zápis z pastorační rady dne 14. 3. 2021

Přítomni: P. Kubant, J. Haman, V. Seifrtová, K. Bulušková, J. Novák, J. Soběslav, D. Strnad, D. Chramostová Omluveni: J.Procházka, K. Pecháčková, M. Řeháková, J. Havránková Bylo projednáno Rekonstrukce „sušárny“ vedle fary Dle