Bohoslužby v Poděbradech

8. 3. 2. NEDĚLE POSTNÍ 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství 14:00 PÁTEK – mše sv. 18:00 postní modlitební setkání 9.3. PONDĚLÍ 18:00 mše sv. není 10. 3. ÚTERÝ 18:00 na