Připojte se k nám za

probošt

Petr Kubant

Srdečně vás zvu k slavení Mše svaté (on-line)  

Pokud se nemůžete účastnit bohoslužby osobně, spojme se v modlitbě, obrazem i zvukem, abychom společně slavili Mši svatou v našem kostele...

V sobotu 10. dubna  2021 v 18:00 hodin  živě vysílaná  Mše  svatá  z  našeho  kostela 
Povýšení Sv. Kříže

Vysílání můžete sledovat na naších webových stránkách i na YouTube.

Po skončení odpočtu se tato stránka automaticky přesměruje na stránku s živým vysíláním.

Mši svatou vysíláme živě každou sobotu v 18:00 (s nedělní platností)

Zůstáváme společně v modlitbách

Proč vysíláme živě?

Živé  vysílání  a  DUCHOVNÍ  SPOJENÍ v modlitbě Mše svaté

Díky živému vysílání se můžete lépe duchovně spojit s konkrétní bohoslužbou naší farnosti. Mše svatá díky tomu může být osobnější a přínosnější. Je to naše mše, kam si následně můžete přijít k svátosti přijímání.

Na světě není  nic tak krásného a vzácného jako osobní setkání s Kristem v Eucharistii. 
Nekonečný Bůh ve své lásce sestoupil z nebe, vzal na sebe tělo, zaplatil za nás, za naše hříchy zemřel na kříži. Třetího dne vstal z mrtvých... a dává se nám ve svátosti přijímání.

Dotýká se našich životů, spolu s námi vstupuje do našich každodenních životů.

Je mi ctí sloužit vám alespoň při živém vysílání a podávat vám Krista v Eucharistii. 

Modlím se s vámi i za vás. 

“A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí” (1 Jan 4,16)

Petr Kubant

Probošt

Sledovat nás můžete na všech zařízeních. Ovšem pro kvalitu živého vysílání je rozhodující také rychlost vašeho internetu.

Proto najdete naše vysílání na těchto stránkách i nebo YouTube.

Aktuální přehled bohoslužeb ve farnostech a událostí

© 2020 EMBERI PROduction LLC | Farnost - proboštství Poděbrady 

Reserve Your Seat Now

Enter your details below to book your seat for the Digital Agency Blueprint Live Class

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close