Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Havířský kostelík

V roce 1496 bylo v Poděbradech popraveno 10 vůdců povstání kutnohorských havířů. Na místě tragické události byl později postaven kostelík Nanebevzetí Panny Marie.

Původní pozdně gotickou dřevěnou stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie z roku 1516, ležící za mostem přes Labe, pobořili v roce 1634 Švédové. V letech 1665 – 66 byla opravena a dostavěna (již jako celá zděná) v raně barokním stylu. Svatyně byla zrušena za Josefa II. v roce 1784, avšak v letech 1788 – 92 byla znovu obnovena. Dnešní vzhled jí dala regotizace v polovině 19. století, počátkem 20. století byl regotizován také interiér.

Obdélná loď kostela navazuje na východní straně na pětiboké presbyterium, zaklenuté křížovou a v závěru paprsčitou klenbou. Průčelí má pseudogotický portál z roku 1898 s reliéfem Nanebevzetí Panny Marie v tympanonu, pseudogotická okna zdobí figurální malby. Zařízení je raně barokní (boční oltáře, obrazy a sochy) a pseudogotické (hlavní oltář a kazatelna). U kostela stojí hranolová zvonice se zděným přízemím a dřevěným patrem z konce 17. století, obnovená v roce 1921.

FARNOSTI

PODĚBRADY - LIBICE NAD CIDLINOU - VRBICE - KOVANICE - ŽEHUŇ - KOSTELNÍ LHOTA

Poděbradský farní obvod

Kostel Povýšení svatého Kříže

Kostel Povýšení svatého Kříže

Gotický kostel byl postaven ve 14. století na místě dřevěného kostelíka se hřbitovem. O čtyři století později byl hřbitov zrušen. Kostel prošel ...

Grab Your Free Ebook

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close