Město Poděbrady

Historie Poděbrad sahá hluboko do pravěku, do mladší doby kamenné, kdy se asi v 5. tisíciletí před naším letopočtem začali po obou březích Labe usazovat první zemědělci. Lesnatou krajinou, protkanou hustou sítí říčních ramen, procházela od nepaměti důležitá obchodní cesta z Prahy do východních Čech a dál až do Polska. U brodu přes Labe, v západní části dnešních Poděbrad, vyrostla už v pravěku osada a později k ochraně brodu i malá tvrz. Pravděpodobně se těmto místům říkalo „pode brody“, z čehož vzniklo jméno Poděbrady, které se v písemné podobě objevuje poprvé v roce 1223. V polovině 13. století získal Poděbrady král Přemysl Otakar II. a v místech staršího hrádku nad Labem si začal v letech 1262-1268 budovat mohutný kamenný vodní hrad. Když se z královského majetku v polovině 14. století dostalo poděbradské panství do soukromých rukou moravských pánů z Kunštátu, nastala doba největšího rozkvětu Poděbrad.

Jižní strana poděbradského náměstí se zámkem v pozadí koncem 18. století. Zámek je již barokně přestavěn. Autor: Karel Smrkovský – Eva Šmilauerová: Poděbrady v proměnách staletí - 1. díl (do roku 1850), Scriptorium, 2001, ISBN: 80-86197-30-1

Nejvýznamnější osobnost tohoto rodu je bezesporu Jiří z Poděbrad, který byl roku 1458 zvolen českým králem. Tento vynikající diplomat se jako první evropský politik pokusil založit mírovou unii evropských panovníků. Z jeho poručení byly Poděbrady v roce 1472 povýšeny na město a obdařeny důležitými právy, výsadami a městským znakem, který používají dosud.

Dalším panovníkem, který si Poděbrady oblíbil a pobýval zde, byl císař Ferdinand I. Cenil si na nich především lovecké možnosti v okolních lužních lesích. Poděbradský hrad nechal přestavět na pohodlné renesanční sídlo. Práce tehdy vedl významný císařský stavitel Giovanni Batista Aostalli, kterého připomíná kamenný náhrobek ve zdejším katolickém kostele.

Pomník Jiřího z Poděbrad na náměstí v Poděbradech. Vlevo je budova občanské Záložny. Autor: Cheva – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

FARNOSTI

PODĚBRADY - LIBICE NAD CIDLINOU - VRBICE - KOVANICE - ŽEHUŇ - KOSTELNÍ LHOTA

V polovině 18. století projevila o zámek zájem Marie Terezie. Na její pokyn byl přestavěn do současné podoby. Za vlády Josefa II. sloužil k ubytování vysloužilých císařských důstojníků. Pak byl s celým panstvím prodán do soukromých rukou.

Poděbrady byly až do konce 19. století typickým malým zemědělským městečkem. Mezníkem v jeho novodobých dějinách byl rok 1905, kdy byl na vnitřním nádvoří zámku objeven první minerální pramen. Poděbrady tehdy vlastnil kníže Filip Arnošt Hohenlohe a již v roce 1908 zde otevřel první malé uhličité „Knížecí lázně“. Po první úspěšné lázeňské sezóně následovaly další a tak se brzy Poděbrady přiřadily k předním českým lázeňským městům.

Libenského kolonáda. Autor: Michal Louč – Vlastní dílo, CC BY 3.0

Další informace o Poděbradech najdete ...

... na stránkách Wikipedie, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nebo Místopisném průvodci po České republice.

Poděbrady jsou krásným historickým městem se spoustou historicky významných míst i míst pro modlitbu a rozjímání.

Poděbradský farní obvod

Kostel Povýšení svatého Kříže

Kostel Povýšení svatého Kříže

Gotický kostel byl postaven ve 14. století na místě dřevěného kostelíka se hřbitovem. O čtyři století později byl hřbitov zrušen. Kostel prošel ...

Kostel Nanebevzetí Panny Marie | Havířský kostelík

Kostel Nanebevzetí Panny Marie | Havířský kostelík

V roce 1496 bylo v Poděbradech popraveno 10 vůdců povstání kutnohorských havířů. Na místě tragické události byl později postaven kostelík...

Grab Your Free Ebook

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close