SOBOTA 1. 8. 2020 18:00(s nedělní platností)

Živé vysílání Mše svaté z kostela
Povýšení sv. kříže v Poděbradech

Pán s Vámi!

Mši svatou vysíláme živě každou sobotu v 18:00 s nedělní platností

Zůstáváme společně v modlitbách

Proč vysíláme živě?

Živé  vysílání  a  DUCHOVNÍ  SPOJENÍ v modlitbě Mše svaté

Díky živému vysílání se můžete lépe duchovně spojit s konkrétní bohoslužbou naší farnosti. Mše svatá díky tomu může být osobnější a přínosnější. Je to naše mše, kam si následně můžete přijít k svátosti přijímání.

Na světě není  nic tak krásného a vzácného jako osobní setkání s Kristem v Eucharistii. 
Nekonečný Bůh ve své lásce sestoupil z nebe, vzal na sebe tělo, zaplatil za nás, za naše hříchy zemřel na kříži. Třetího dne vstal z mrtvých... a dává se nám ve svátosti přijímání.

Dotýká se našich životů, spolu s námi vstupuje do našich každodenních životů.

Je mi ctí sloužit vám alespoň při živém vysílání a podávat vám Krista v Eucharistii. 

Modlím se s vámi i za vás. 

Transformed

“A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí” (1 Jan 4,16)

Petr Kubant

Probošt

Sledovat nás můžete na všech zařízeních. Ovšem pro kvalitu živého vysílání je rozhodující také rychlost vašeho internetu.

Proto najdete naše vysílání na těchto stránkách i nebo YouTube.

© 2020 EMBERI PROduction LLC | Farnost - proboštství Poděbrady