Historie farnosti - proboštství Poděbrady

Historie Poděbrad sahá hluboko do pravěku, do mladší doby kamenné, kdy se asi v 5. tisíciletí před naším letopočtem začali po obou březích Labe usazovat první zemědělci. Lesnatou krajinou, protkanou hustou sítí říčních ramen, procházela od nepaměti důležitá obchodní cesta z Prahy do východních Čech a dál až do Polska. U brodu přes Labe, v západní části dnešních Poděbrad, vyrostla už v pravěku osada a později k ochraně brodu i malá tvrz. Pravděpodobně se těmto místům říkalo „pode brody“, z čehož vzniklo jméno Poděbrady, které se v písemné podobě objevuje poprvé v roce 1223. V polovině 13. století získal Poděbrady král Přemysl Otakar II. a v místech staršího hrádku nad Labem si začal v letech 1262-1268 budovat mohutný kamenný vodní hrad. Když se z královského majetku v polovině 14. století dostalo poděbradské panství do soukromých rukou moravských pánů z Kunštátu, nastala doba největšího rozkvětu Poděbrad.

Jižní strana poděbradského náměstí se zámkem v pozadí koncem 18. století. Zámek je již barokně přestavěn. Autor: Karel Smrkovský – Eva Šmilauerová: Poděbrady v proměnách staletí - 1. díl (do roku 1850), Scriptorium, 2001, ISBN: 80-86197-30-1

Pomník Jiřího z Poděbrad na náměstí v Poděbradech. Vlevo je budova občanské Záložny. Autor: Cheva – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

Nejvýznamnější osobnost tohoto rodu je bezesporu Jiří z Poděbrad, který byl roku 1458 zvolen českým králem. Tento vynikající diplomat se jako první evropský politik pokusil založit mírovou unii evropských panovníků. Z jeho poručení byly Poděbrady v roce 1472 povýšeny na město a obdařeny důležitými právy, výsadami a městským znakem, který používají dosud.

Dalším panovníkem, který si Poděbrady oblíbil a pobýval zde, byl císař Ferdinand I. Cenil si na nich především lovecké možnosti v okolních lužních lesích. Poděbradský hrad nechal přestavět na pohodlné renesanční sídlo. Práce tehdy vedl významný císařský stavitel Giovanni Batista Aostalli, kterého připomíná kamenný náhrobek ve zdejším katolickém kostele.

Farnosti

Poděbrady - Libice nad Cidlinou - Vrbice - Kovanice - Žehuň - Kostelní Lhota

V polovině 18. století projevila o zámek zájem Marie Terezie. Na její pokyn byl přestavěn do současné podoby. Za vlády Josefa II. sloužil k ubytování vysloužilých císařských důstojníků. Pak byl s celým panstvím prodán do soukromých rukou.

Poděbrady byly až do konce 19. století typickým malým zemědělským městečkem. Mezníkem v jeho novodobých dějinách byl rok 1905, kdy byl na vnitřním nádvoří zámku objeven první minerální pramen. Poděbrady tehdy vlastnil kníže Filip Arnošt Hohenlohe a již v roce 1908 zde otevřel první malé uhličité „Knížecí lázně“. Po první úspěšné lázeňské sezóně následovaly další a tak se brzy Poděbrady přiřadily k předním českým lázeňským městům.

Libenského kolonáda. Autor: Michal Louč – Vlastní dílo, CC BY 3.0

Interiér kostela Povýšení sv. Kříže. Autor: Cheva – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

Žehnáme také dopravní prostředky – auta, motocykly, kola, koloběžky, letadla, traktory i lodě… a prosíme při tom o Boží ochranu pro všechny účastníky dopravního provozu.

Žehnáme dopravní prostředky záchranné zdravotní služby, hasičů a všech, kteří slouží veřejnosti a mají o toto požehnání zájem.
Individuální žehnání dopravních prostředků může být na požádání kdykoli.

Aktuální přehled bohoslužeb ve farnostech

Další informace o Poděbradech najdete na stránkách Wikipedie, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nebo Místopisném průvodci po České republice.

Poděbrady jsou krásným historickým městem se spoustou historicky významných míst i míst pro modlitbu a rozjímání.