Katolická církev je tu pro vás - slouží všem

Označení katolická pochází z řeckého slova katholikos, což doslovně znamená „všeobecná“. Už z názvu vyplývá, že se nejedná o nějaký společenský klub lidí se zvláštními výsadami.

Je to společenství lidí, kteří společně volají k Bohu a v každodenním životě se usilují následovat učení Ježíše Krista. Každý podle svých talentů, schopností, možností…

Jak může církev pomoci konkrétně vám?

Duchovní rozhovor

V dnešní složité a uspěchané době se člověk snadno dostane do složitých životních situací, prožívá nejistotu, bezradnost… V takových chvílích je často potřeba nestranný, nezávazný pohled na věc. Jednoduše popovídat si a poradit se.
Proto tou první službou, kterou pro vás církev má je duchovní rozhovor, který je důvěrný, nestranný a nezávazný.
Můžete si domluvit setkání s knězem a poradit se, popovídat a společně hledat řešení. Ze strany kněze je zaručena naprostá diskrétnost!

Farnosti

Poděbrady - Libice nad Cidlinou - Vrbice - Kovanice - Žehuň - Kostelní Lhota

Žehnání

Žehnáním uznáváme svrchovanost Boha, který je zdrojem veškerého dění. Církev z ustanovení Ježíše Krista ráda a ochotně žehná tzn. svolává Boží požehnání, dobro a pomoc na lidi i věci.
Tuto službu vykonává nejčastěji kněz, který svolává Boží požehnání na lidi vkládáním rukou a modlitbou. Zvlášť prospěšné je žehnání ve významných dnech života, složitých životních situacích, nebezpečích, před začátkem náročné cesty nebo před různými zkouškami (např. studentům).

Žehnáme také dopravní prostředky – auta, motocykly, kola, koloběžky, letadla, traktory i lodě… a prosíme při tom o Boží ochranu pro všechny účastníky dopravního provozu.

Žehnáme dopravní prostředky záchranné zdravotní služby, hasičů a všech, kteří slouží veřejnosti a mají o toto požehnání zájem.
Individuální žehnání dopravních prostředků může být na požádání kdykoli.

V naší farnosti žehnáme také dopravní prostředky hromadně před začátkem dovolených, nebo kolem svátku sv. Kryštofa, patrona motoristů (25.7.)

Lidské příbytky by měli být místem bezpečí a lásky, proto žehnáme lidské příbytky, aby Bůh, který Láskou, chránil domovy i lidi v nich. Rádi Vás navštívíme a požehnáme Váš dům nebo byt.

Vhodné he také žehnání předmětů podporující zbožnost a vzdělání (křížky, náboženské přívěsky, obrazy a sošky svatých, růžence, knihy, učební pomůcky apod.)

Společně se usilujeme o následování Ježíše Krista, který nás svým narozením, životem, smrtí a z mrtvých vstání vykoupil a osvobodil od hříchu, slabostí a bolesti. Jeho veřejný život začal křtem, proto i křesťanský život začíná svátostí křtu.
V Evangeliu podle Marka (16.16.) Ježíš říká: „Ten kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen…"

Aktuální přehled bohoslužeb ve farnostech