Katolická církev je tu pro vás - slouží všem

Označení katolická pochází z řeckého slova katholikos, což doslovně znamená „všeobecná“. Už z názvu vyplývá, že se nejedná o nějaký společenský klub lidí se zvláštními výsadami.

Je to společenství lidí, kteří společně volají k Bohu a v každodenním životě se usilují následovat učení Ježíše Krista. Každý podle svých talentů, schopností, možností…

Jak může církev pomoci konkrétně vám?

Duchovní rozhovor

V dnešní složité a uspěchané době se člověk snadno dostane do složitých životních situací, prožívá nejistotu, bezradnost… V takových chvílích je často potřeba nestranný, nezávazný pohled na věc. Jednoduše popovídat si a poradit se.
Proto tou první službou, kterou pro vás církev má je duchovní rozhovor, který je důvěrný, nestranný a nezávazný.
Můžete si domluvit setkání s knězem a poradit se, popovídat a společně hledat řešení. Ze strany kněze je zaručena naprostá diskrétnost!

FARNOSTI

PODĚBRADY - LIBICE NAD CIDLINOU - VRBICE - KOVANICE - ŽEHUŇ - KOSTELNÍ LHOTA

Žehnání

Žehnáním uznáváme svrchovanost Boha, který je zdrojem veškerého dění. Církev z ustanovení Ježíše Krista ráda a ochotně žehná tzn. svolává Boží požehnání, dobro a pomoc na lidi i věci.
Tuto službu vykonává nejčastěji kněz, který svolává Boží požehnání na lidi vkládáním rukou a modlitbou. Zvlášť prospěšné je žehnání ve významných dnech života, složitých životních situacích, nebezpečích, před začátkem náročné cesty nebo před různými zkouškami (např. studentům).

Žehnáme také dopravní prostředky – auta, motocykly, kola, koloběžky, letadla, traktory i lodě… a prosíme při tom o Boží ochranu pro všechny účastníky dopravního provozu.

Žehnáme dopravní prostředky záchranné zdravotní služby, hasičů a všech, kteří slouží veřejnosti a mají o toto požehnání zájem.
Individuální žehnání dopravních prostředků může být na požádání kdykoli.

V naší farnosti žehnáme také dopravní prostředky hromadně před začátkem dovolených, nebo kolem svátku sv. Kryštofa, patrona motoristů (25.7.)

Lidské příbytky by měli být místem bezpečí a lásky, proto žehnáme lidské příbytky, aby Bůh, který Láskou, chránil domovy i lidi v nich. Rádi Vás navštívíme a požehnáme Váš dům nebo byt.

Vhodné he také žehnání předmětů podporující zbožnost a vzdělání (křížky, náboženské přívěsky, obrazy a sošky svatých, růžence, knihy, učební pomůcky apod.)

Společně se usilujeme o následování Ježíše Krista, který nás svým narozením, životem, smrtí a z mrtvých vstání vykoupil a osvobodil od hříchu, slabostí a bolesti. Jeho veřejný život začal křtem, proto i křesťanský život začíná svátostí křtu.
V Evangeliu podle Marka (16.16.) Ježíš říká: „Ten kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen…"

Aktuální přehled bohoslužeb ve farnostech a událostí

Poděbradský farní obvod

Kostel Povýšení svatého Kříže

Kostel Povýšení svatého Kříže

Gotický kostel byl postaven ve 14. století na místě dřevěného kostelíka se hřbitovem. O čtyři století později byl hřbitov zrušen. Kostel prošel ...

Kostel Nanebevzetí Panny Marie | Havířský kostelík

Kostel Nanebevzetí Panny Marie | Havířský kostelík

V roce 1496 bylo v Poděbradech popraveno 10 vůdců povstání kutnohorských havířů. Na místě tragické události byl později postaven kostelík...

Grab Your Free Ebook

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close