Bible - plán čtení na celý rok

Bibli lze číst různými způsoby. Ideální je ta metoda, která mě nejvíce obohacuje. Určit si k četbě pravidelný čas je dobré předsevzetí. Zkušenost však ukazuje, že je velmi těžké nalézt způsob, jak „přečíst“ celou Bibli a jak v tomto úmyslu vytrvat. 

Výhoda plánu spočívá právě v tom, že nás donutí k věrnosti a k vytrvalosti. Lépe řečeno, je to dobrá pomůcka, která může motivovat k soustavné četbě Písma „dotažené až do konce“. 

Tento celoroční plán usnadní přečíst celou Bibli za rok, a to včetně deuterokanonických knih. Plán četby je uspořádán s ohledem na tato hlediska: chronologické, exegetické a pastorační.

Hymnus k Duchu Svatému

Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých a naplň je svou milostí, vždyť ty sám jsi nás utvořil

Ty se nazýváš Těšitel, Bůh nejvyšší nám tebe dal, tys pramen živý, lásky žár, pomazání jsi duchovní.

Dárce darů jsi sedmera, prst pravice jsi Otcovy, ty jsi ten Otcem slíbený, správně dáváš nám promlouvat.

V duši světlo nám rozžehni a do srdcí nám lásku vlej a naše tělo ubohé stále silou svou posiluj.

Nepřítele pryč odežeň a ve světě svůj nastol mír, nás cestou správnou vždycky veď, ať nás mine vše škodlivé.

Boha Otce nás nauč znát, dej vyznávat nám Ježíše a tobě, Otci i Synu vírou se vždy víc otvírat. 

AMEN.

Modlitba před četbou Písma

Ježíši, Mistře, věřím, že ve slovech Písma jsi přítomen ty sám. Daruj mi svého Ducha, ať osvítí mou mysl a dá mi schopnost porozumět tomu, co čtu.

Ať rozehřeje mé srdce a daruje mi radost z tvé přítomnosti.

Ať posílí mou vůli a dá mi poznat, jak mohu slova Písma uskutečňovat ve svém životě.

AMEN. 

(Bl. Jakub Alberione)

Modlitba po četbě Písma

Ježíši, Mistře, děkuji ti, že skrze slova Písma ty sám osvěcuješ mou mysl a zveš mě k následování.

Chci zachovávat slova Písma ve svém srdci a uskutečňovat je ve svém životě.

Buď stále mým světlem. Dávej mi svou sílu a naplňuj radostí mé srdce, ať všude vydávám svědectví o tvé lásce.

AMEN. 

(Bl.Jakub Alberione)

FARNOSTI

PODĚBRADY - LIBICE NAD CIDLINOU - VRBICE - KOVANICE - ŽEHUŇ - KOSTELNÍ LHOTA

Poděbradský farní obvod

Kostel Povýšení svatého Kříže

Kostel Povýšení svatého Kříže

Gotický kostel byl postaven ve 14. století na místě dřevěného kostelíka se hřbitovem. O čtyři století později byl hřbitov zrušen. Kostel prošel ...

Kostel Nanebevzetí Panny Marie | Havířský kostelík

Kostel Nanebevzetí Panny Marie | Havířský kostelík

V roce 1496 bylo v Poděbradech popraveno 10 vůdců povstání kutnohorských havířů. Na místě tragické události byl později postaven kostelík...

Grab Your Free Ebook

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

REGISTER YOUR SPOT NOW

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close