Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu Za celý svět raněný touto pandemií

1. 5. Za všechny zesnulé

2. 5. Za všechny, kteří se nemohli rozloučit se svými milovanými zesnulými

3. 5. Za všechny nakažené coronavirem a všechny nemocné

4. 5. Za všechny těhotné ženy a jejich nenarozené děti

5. 5. Za všechny děti a dospívající

6. 5. Za všechny mladé lidi

7. 5. Za všechny rodiny

8. 5. Za všechny pracovníky médií

9. 5. Za všechny seniory

PAPEŽ FRANTIŠEK PROSÍ

V letošním měsíci květnu vytvořme růžencový maraton. A každý den se pomodleme růženec na výše uvedené úmysly. Pokud někdo nezvládne růženec celý, tedy alespoň desátek, nebo jinou modlitbu. Úmysly na další týden budou včas uveřejněny na tomto místě.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)