Přítomni: P. Kubant, J. Haman, V. Seifrtová, K. Bulušková, J. Novák, J. Soběslav, D. Strnad, D. Chramostová
Omluveni: J.Procházka, K. Pecháčková, M. Řeháková, J. Havránková

Bylo projednáno

Rekonstrukce „sušárny“ vedle fary

Dle sdělení zkušeného projektanta, není tento objekt v úplně špatném stavu. Dříve, než bude zpracován projekt, je třeba rozhodnout, k čemu bude v budoucnu využíván. Prosíme o vaše návrhy na budoucí využití.

Modlitba po mši svaté

Otec probošt navrhl zařadit na konec mše krátkou společnou modlitbu a časem ji měnit. Aby to bylo možné i pro hůře vidící farníky, bude vždy zhotoven lístek s většími písmeny a rozdán po lavicích.

Přístup do kostela

Bylo by potřeba vyřešit bezbariérový vstup do kostela. Je možné nahradit schody pozvolným nájezdem. Přijímáme návrhy a připomínky.

Úklid

Je v plánu předvelikonoční úklid kostela i jeho okolí. Bude oznámeno.

On-line vysílání

Do budoucna by měla být mše svatá vysílána 2x týdně pravděpodobně v sobotu a v neděli dle možností kameramanů. Upřesní se. Začínáme provozovat nový systém vysílání (zatím zkušebně). Davidovi Strnadovi děkujeme za jeho dosavadní obětavou a pečlivou službu ve vysílání.

Pozdrav

Pan Novák vzkazuje pozdrav a požehnání od otce Vojtěcha Novotného pro všechny farníky.

Příští rada dle dohody.

Zapsala: Chramostová

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)