Přítomni: ICLic.Mgr.Petr Kubant, probošt, pí. Magda Pavlíková, p. Jaroslav Seifrt, p. Petr Dvořák, pí. Dana Chramostová.

Omluven: p. Jiří Libánský

Program jednání:

  1. Z velké části jsou uspořádány finance a pachtovní smlouvy. Byl uskutečněn prodej některých pozemků – vše se souhlasem BiHK. Finanční situace farnosti je příznivá.
  2. Byl sepsán návrh na sloučení farností Kostelní Lhota a Kovanice s kmenovou farností Proboštství Poděbrady. Bude zaslán k projednání na Biskupství HK.
  3. Je plánována oprava „sušárny“ na faře ve spolupráci s úřadem péče o památky. Akce je ve fázi domluvy s projektantem. Snad bude možné požádat o příspěvek z dotačních fondů. OTÁZKA: Jaké bude budoucí využití tohoto objektu?? – Podle toho se bude zpracovávat projekt.
  4. Do budoucna je v plánu také nová elektroinstalace kostela a následná výmalba. Je třeba provést průzkum maleb. Zatím nebyl zadán projekt.
  5. Dále byl zmíněn plán dalších potřebných investic: revize topení a výměna plynových kotlů na proboštství a renovace koupelen. Oprava fasády proboštství a výměna střešní krytiny.

Od 1. 3. 2021 vzniká samostatná ekonomická rada ve farnosti Libice n. Cidlinou

Příští setkání poděbradské ekonomické rady se uskuteční podle aktuální situace.

Zapsala:Dana Chramostová

Schválil: ICLic. Mgr. Petr Kubant probošt

 

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)