Po letech může mnohé zevšednět…

Věci i místa, lidé, ba i vztah…

Neblahý vliv má na křesťana svět,

jen trosky zbudou mnohdy z dobrých snah…

Jak se mám bránit, když mi síla chybí,

má předsevzetí spláchne tsunami? –

Ač mnohý guru východisko slíbí –

němé je někdy nebe nad námi…

Tak klopýtáme po životních stráních –

a oči marně pomoc vyhlíží…

Však ta je skryta v Ježíšových dlaních,

co zranily se pro nás na kříži…

 

Z knihy Věry Gajdošíkové Život s Bohem – a s lidmi…

Knihu vydalo vydavatelství JUPOS v Ostravě 2008
ISBN 978-80-85832-89-1

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)