Milý otče,

v reakci na vřelé přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a pracovních aktivit. Papež František si do této iniciativy přeje zapojit poutní místa všude ve světě, a ta se tak stala prostředky pro modlitby celé církve. Iniciativa se nese ve znamení biblického citátu „Církevní obec se naléhavě modlila k Bohu“ (srov. Sk 12,5).

Papežská rada pro novou evangelizaci, kterou Svatý otec pověřil úkolem tuto akci zorganizovat, zaslala pozvání všem svatyním světa, aby podpořila šíření této iniciativy v příslušných regionech. Chce tak oslovit kněze, rodiny i všechny ostatní věřící a pozvat je, aby se k této modlitbě přímluvy a naděje adresované Panně Marii připojili. Vedle modlitby svatého růžence provází každý den v měsíci také modlitební úmysl za nejrůznější kategorie lidí, které pandemie nejvíce postihla: za ty, kdo se nemohli rozloučit se svými blízkými, za všechny zdravotnické pracovníky, za lidi chudé, bez domova a v ekonomických nesnázích nebo za všechny zemřelé. To je jen několik úmyslů, které doplní naši modlitbu k Panně Marii.

Lidé v každém poutním místě kdekoli ve světě jsou tak zváni, aby se místním jazykem a podle místních zvyklostí modlili za obnovu společenského života, práce a mnoha dalších lidských činností, které se během pandemie pozastavily. Tato společná výzva má vytvořit řetěz stálé prosby rozdělený podle poledníků celého světa, aby na přímluvu Panny Marie od celé církve nepřetržitě stoupal k Otci.

Vybízím proto správce všech poutních míst v Čechách, Moravě i ve Slezsku, aby se do této iniciativy zapojila. V příloze jsou uvedeny úmysly Svatého otce na každý den v měsíci květnu. Je možné vybrat si den a úmysl a uspořádat tuto modlitbu ve Vašem poutním místě, na kterou byste přizvali i věřící. Aby se jich zapojilo co nejvíce, doporučuji dle možností modlitbu přenášet online na Vašich kanálech.

+ arcibiskup Jan Graubner 
předseda České biskupské konference

Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu Za celý svět raněný touto pandemií

1. Za všechny zesnulé

2. Za všechny, kteří se nemohli rozloučit se svými milovanými zesnulými

3. Za všechny nakažené koronavirem a všechny nemocné

4. Za všechny těhotné ženy a jejich nenarozené děti

5. Za všechny děti a dospívající

6. Za všechny mladé lidi

7. Za všechny rodiny

8. Za všechny pracovníky médií

9. Za všechny seniory

10. Za všechny lidi s postižením

11. Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v ekonomické nouzi

12. Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději

13. Za všechny vězněné

14. Za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu

15. Za všechny migranty

16. Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi

17. Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací

18. Za všechny lékaře a zdravotní sestry

19. Za všechny lidi ve válce a za světový mír

20. Za všechny lékárníky a zdravotnický personál

21. Za všechny sociální pracovníky

22. Za všechny dobrovolníky

23. Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče

24. Za všechny, kteří poskytují základní služby

25. Za všechny učitele, studenty a pedagogy

26. Za všechny pracující a podnikatele

27. Za všechny nezaměstnané

28. Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny

29. Za všechny zasvěcené muže a ženy

30. Za církev

31. Za ukončení pandemie a obnovu našeho sociálního a ekonomického života

Zahájení a přehled poutních míst ve světě zapojených do modlitebního maratonu

Svatý otec modlitbu ve spojení s věřícími celého světa zahájí 1. května a bude se modlit u Madony del Soccorso (neboli Panny Marie Pomocné) v Římě.

Při této příležitosti požehná Svatý otec zvláštní růžence, vytvořené speciálně pro použití při této příležitosti. Ty budou posléze rozeslány na třicet účastnících se míst. Předčítat a předříkávat růženec bude několik rodin z farností Říma a Lazia i mladí lidé zastupující některá nová evangelizační hnutí. Dne 31. května pak papež František tento modlitební maraton uzavře z významného místa ve vatikánských zahradách, o (budeme informovat později). Obě setkání budou zpřístupněna osobám se sluchovým postižením skrze překlad do italského znakového jazyka.

K vedení mariánské modlitby bylo reprezentativně vybráno třicet poutních míst rozptýlených po celém světě, jedno pro každý den v měsíci. Jedná se o tyto kostely: Panny Marie v anglickém Walsinghamu, Ježíše Spasitele a Matky Marie v Nigérii, Panny Marie Čenstochovské v Polsku, bazilika Zvěstování v Nazaretu, Panny Marie Růžencové v Jižní Koreji, Panny Marie z Aparecidy v Brazílii, Panny Marie Míru a Šťastné cesty na Filipínách, Panny Marie Lujánské v Argentině, Svatá chýše v italském Loretu, Panny Marie v irském Knocku, Panny Marie Chudých v belgickém Banneux, Panny Marie Africké v Alžírsku, Panny Marie Růžencové v portugalské Fátimě, Panny Marie Uzdravující v Indii, Panny Marie Královny míru v bosenském Medžugorje, katedrála Panny Marie v Austrálii, bazilika Neposkvrněného početí ve Spojených státech, Panny Marie Lurdské ve Francii, Meryem Ana v Turecku, Panny Marie Milosrdné v Cobre na Kubě, Panny Marie v japonském Nagasaki, Panny Marie ve španělském Montserratu, Notre-Dame-du-Cap v Kanadě, národní svatyně Panny Marie ta’ Pinu na Maltě, Panny Marie Guadalupské v Mexiku, Matky Boží v ukrajinské Zarvanycji, Černé Madony z německého Altöttingu, Panny Marie Libanonské a Panny Marie Růžencové v italských Pompejích.

Modlitba z každého zmíněného místa se bude přenášet oficiálními kanály Svatého stolce vždy v 18.00 podle času platného v Římě. Vznikl také stručný liturgický průvodce, který nabízí několik užitečných návrhů, jak tyto chvíle prožít ve vlastním společenství. Jeho text v italštině, angličtině a španělštině si lze stáhnout z webových stránek Papežské rady pro novou evangelizaci (www.pcpne.va).

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)