Milí farníci z Poděbrad a okolí, milí přátelé!

Dovolte mi těchto několik „velikonočních“ řádků…

Velmi děkuji za tolikeré nabídky pomoci, nabídky dodání roušek, starost o žaludky nás obou obyvatel zdejšího proboštství. Děkujeme za tolik projevů přátelství a za Vaše modlitby.

Mám radost, že se spojujeme v modlitbách každý den ve 20.00, jak nás k tomu na počátku karantény vybídl sv. otec František i naši biskupové.

Ani nevíte, jak rád jsem Vám sloužil před velikonočními svátky svátostí smíření – a budu to moc rád dělat i nadále. Děkuji Vám, že jsme i ve ztížených podmínkách mohli společně slavit tuto svátost Boží lásky a milosrdenství. Pro mně je to vždy krásné obdarování!!

Mám radost z on-line vysílání bohoslužeb z našeho poděbradského kostela. Zatím jsme v počátečním provozním stavu. My se snažíme „vychytávat mouchy“, vy se snažíte „chytnout to“ doma. Mám ale jen dobré reakce a věřím, že v tom budeme pokračovat i za normálních okolností pro naše seniory a nemocné.

Až se zase budeme moci setkávat v kostele, věřím, že oceníte inovované rozhlasové zařízení – a bude lépe slyšet po celém kostele.

Chci Vám všem upřímně popřát sice letos jaksi „okleštěné“, přesto radostné a hluboce prožívané velikonoční dny!!! Ať přes všechno náročné a těžké, co nyní prožíváme, dokážeme být Pánu Ježíši co nejblíže!! O jeho blízkosti vůči nám nemusíme nikdy ani maličko pochybovat!!!

Ujišťuji Vás všechny o svých modlitbách za Vás, všechny moje „ovečky“ a za Vaše blízké!
Posílám Vám denně své kněžské požehnání a pamatuji na Vás u Božího oltáře!
Moc se těším, až zase budeme moci prožívat svou víru v reálném společenství našich farností! Mějte se krásně a Boží láska ať je stále s Vámi!!!

Váš otec Petr, probošt

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)