v sobotu 24. 4. 2021

Letos proběhne kvůli pandemickým opatřením Svatovojtěšská pouť jiným způsobem.

Nebude to pouť hromadná, ale Všechny Vás zvu k soukromé návštěvě Libice a k modlitbě za nová kněžská a řeholní povolání, která zde vyprošujeme na přímluvu sv. Vojtěcha – zdejšího slavného rodáka.

PROGRAM

10:00 – 12:00 kostel sv. Vojtěcha bude otevřený a bude přítomen kněz

  • možnost soukromé modlitby a adorace před Nejsvětější svátostí
  • možnost přijetí svátosti smíření
  • možnost sv. přijímání
  • požehnání relikvií sv. Vojtěcha

Po tuto dobu bude také otevřen domek „Střezislava“ za kostelem s možností občerstvení z vlastních zásob a toaletou.

Je jistě vhodná a žádoucí návštěva Slavníkovského hradiště spojená s modlitbou za nová duchovní povolání a naší úctou ke sv. Vojtěchovi a Radimovi jimž Libice vděčí za svůj věhlas.

SVATÝ VOJTĚCHU, ORODUJ ZA NÁS A ZA NAŠI ČESKOU ZEM i CÍRKEV!

Amen!

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)