Milí farníci z Poděbrad a okolí,

stát již pomalu ukončuje restriktivní opatření zavedená proti nákaze a pandemii koronaviru. Dostáváme instrukce, co a jak dělat a jak postupovat v několika plánovaných vlnách uvolňování. Všichni se těšíme, až se otevřou kostely a budeme se zase normálně jako dřív účastnit bohoslužeb.

Rád bych, abychom bohoslužby mohli slavit opravdu NORMÁLNĚ!!

Zatím se plánují 3 etapy uvolňování opatření:

  • od 27.4. bohoslužby s účastí max. 15 osob
  • od 11.5. bohoslužby s účastí max. 30 osob
  • od 25.5. bohoslužby s účastí max. 50 osob

Dosud platná hygienická opatření stále zůstávají v platnosti!
Rouška či ústenka, rozestup lidí 2m na každou stranu, podávání na ruku, dezinfekce rukou.

A dále platí:

  • přísně dbát na stanovený počet lidí
  • po každé bohoslužbě vydezinfikovat lavice a prostory, kde jsme se každý z nás pohybovali
  • po každé bohoslužbě kostel řádně vyvětrat
  • bohoslužby se nemají zbytečně časově prodlužovat… (např. dlouhým kázáním)

ANI TAK OVŠEM NEMÁME VYHRÁNO A MOŽNOST NÁKAZY STÁLE HROZÍ. NIKDO NEDOKÁŽE ODHADNOUT, JAK SE BUDE SITUACE DÁLE VYVÍJET. A PROTOŽE MNOZÍ ÚČASTNÍCI BOHOSLUŽEB JSOU SENIOŘI MUSÍME BÝT STÁLE OPATRNÍ A UKÁZNĚNÍ!!!

Jako duchovní správce, probošt v Poděbradech a administrátor pěti okolních farností a 4 kostelů, ve kterých by se pravidelně konaly bohoslužby, Vám sděluji:

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE ZATÍM NIKDE V NAŠEM FARNÍM OBVODU OBNOVOVAT NEBUDOU.

Zatím bude platit režim a stav, který jsme až dosud ukázněně respektovali.
Mši sv. sledujete a i nadále sledujte on-line na TV-NOE, TV-LUX, v radiu PROGLAS.

Z Poděbrad vysíláme vždy v NE v 10.00 a ve ST v 18.00 (odkaz najdete na farních webových stránkách)

Po každé mši sv. jsem Vám v kostele k dispozici pro podání sv. přijímání, kteří individuálně přicházíte či přijíždíte!

Stále jsem pro Vás k dispozici pro slavení svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru či poradě v nějaké Vaší záležitosti, starosti – po předběžné domluvě či zavolání na mob: 731 800 196.

Předsíň kostela je přes den pro Vás otevřena k oukromé modlitbě.
V modlitbě jsme každý den spojeni ve 20.00, denně všem posílám kněžské požehnání.

K PŘEDPOKLÁDANÉMU ÚPLNÉMU UVOLNĚNÍ BY SNAD MOHLO DOJÍT OD 7. ČERVNA. POTOM KOSTELY OTEVŘEME PRO VŠECHNY A BOHOSLUŽBY BUDEME SLAVIT POSPOLU A BEZ OMEZENÍ.        A ZAZPÍVÁME RADOSTNÉ TE DEUM!

Důvody tohoto rozhodnutí

Nikdo si, prosím, nemyslete, že to děláme z pohodlnosti nebo snad z lenosti – veřejné bohoslužby chybí i nám a rovněž tak setkání a popovídání s Vámi!!! – a „normální provoz farnosti“…

Nevím, jak zajistit stanovený počet lidí, pokud se přesáhne. Koho pustit dovnitř a koho poslat domů. Podle toho, kdo přišel dřív? Nebo podle věku? Nebo podle vzdálenosti od kostela? Nebo podle příslušnosti do farnosti? Nebo podle toho, kdo je ve farnosti aktivní či méně aktivní? Nebo podle zdravotního stavu? Nebo…??? Já Vás nijak selektovat nechci a nebudu!!!

Dezinfekci kostela bychom s bratrem jáhnem zvládli.

Řádné vyvětrání kostela po každé bohoslužbě jak poznám, že je to už „řádně“??? A jak toho docílit, když se žádné okno nedá otevřít a kostel má jen jedny hlavní dveře? A jak zajistit ochranu prostoru kostela po dobu větrání? Koho mám určit, aby tam seděl v průvanu a hlídal?

Moji milí farníci, všech bez rozdílu si Vás moc vážím, mám Vás rád a modlím se za Vás!! Věřím a doufám, že toto „prodloužení opatrnosti“ pochopíte. Už teď se na 7. června, HLAVNĚ NA VÁS moc těším!

Otec Petr, probošt.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)