NE 12. 9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
  • 10:00 Opočnice – bohoslužba není
  • 10:00 Poděbrady – bohoslužba slova
  • 10:00 Libice – mše sv. (P. Dmytro Romanovský)
  • 14:00 Pátek – bohoslužba slova

PO CELÝ TENTO TÝDEN BUDOU V CELÉM FARNÍM OBVODU V OBVYKLÉM ČASE BOHOSLUŽBY SLOVA.

NE 19. 9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • 8:00 Libice – bohoslužba slova
  • 8:00 Vrbice – mše sv.
  • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
  • 10:00 Poděbrady titulární slavnost našeho kostela.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)