Všem farníkům přejeme krásné a odpočinkové prožití prázdnin a dovolených, příhodné počasí! Ať Vás všechny, milí farníci, Dobrý Bůh chrání od všeho zlého! Pěkně si odpočiňte a v pořádku se nám vraťte.

V tomto týdnu se koná v Hradci Králové CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 9. – 13. 8. Našim mladým účastníkům přejeme mnoho Božích milostí.

VŠECHNY FARNÍKY PROSÍME O MODLITBU!

NE 14. 8. – v závěru nedělní mše sv. požehnáme nově restaurovanou sochu Panny Marie Lurdské.

Kostelní Lhota

15:00 – POUTNÍ MŠE SV. (v kostele Nanebevzetí Panny Marie)

17:00 – divadelní představení pro děti O KRÁSNÉ PANÍ

20:30 – divadelní představení pro dospělé RADÚZ A MAHULENA

Informace

Na zahradě proboštství vzniká nový altán – bude sloužit ke scházení farníků.

Vzadu v kostele si můžete rozebrat „LITURGIE“ na další týden – jsou pro Vás!!

Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. 8. do 14. 8. 2022

NE 7. 8. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice n.C.
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 – Poděbrady

PO 8.8. pam. sv. Dominika, kněze

 • bohoslužba není

ÚT 9.8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy

 • 18:00 mše sv. za duchovní obrodu našich farností

ST 10.8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

 • 18:00 mše sv. za povolání k trvalému jáhenství

ČT 11.8. pam. sv. Kláry, panny

 • 18:00 – mše sv. za nová povolání k zasvěcenému životu

PÁ 12.8. pam. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

 • 18:00 – mše sv. za manžela, sestru, bratra a vnuka

SO 13.8.

 • 18:00 – Poděbrady mše sv. s nedělní platností za + Zdeňka Svobodu

NE 14.8. 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice n.C.
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 – Poděbrady

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)