NE 5. 6. – BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ

 • 17:00 – příprava dětí na 1.sv. přijímání

PÁ 10. 6.

 • od 16.00 na proboštství příležitost ke svátosti smíření – zvláště pro rodiče dětí, které půjdou v neděli k 1.sv. přijímání, ale i pro všechny ostatní.

SO 11. 6.

 • 10:00 – 1. sv. zpověď dětí (na proboštství)
 • 16:00 – Opočnice – pobožnost u pomníku Nejsvětější Trojice na návsi

NE 12. 6. – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Změněný pořad bohoslužeb v Libici n.C. a v Opočnici mše sv. není!
 • 8:00 – mše sv. Vrbice
 • 10:00 – mše sv. a první sv. přijímání dětí v Poděbradech

Poděkování

Moc děkujeme všem ochotným a obětavým brigádníkům, kteří pomáhali při třídění suti z rozpadlých hospodářských budov na zahradě proboštství.

Rovněž patří náš velký dík všem milým farnicím, které se postaraly o občerstvení a svačinu!

Velmi si Vaší pomoci Vážíme a jsme za ni i za Vás vděčni!

o. Petr – probošt

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. 6. 2022

NE 5. 6. BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ

 • 8:00 – mše sv. v Libici a ve Vrbici
 • 10:00 – v Opočnici a v Poděbradech

PO 6. 6. pam. Panny Marie, Matky církve

 • bohoslužba není

ÚT 7. 6.

 • 18:00 mše sv. – za nemocné a lékaře

ST 8. 6.

 • 18:00 – mše sv. – Q.V.

ČT 9. 6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného Velekněze

 • 18:00 mše sv. za kněze a kněžská povolání

PÁ 10. 6.

 • 18:00 – mše sv. – za manžela, bratra, sestru a vnuka

SO 11. 6. pam. sv. Barnabáše, apoštola

 • 18:00 – PDB. mše sv. s nedělní platnostíč za rodinu Vaňkovu a Čejkovu

NE 12. 6. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • mše sv. v Libici a v Opočnici dnes není
 • 8:00 – mše sv. ve Vrbici
 • 10:00 – mše sv. v Poděbradech – První svaté přijímání dětí v Poděbradech

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)