NE 4. 9. dnes se koná sbírka na budoucí plánovanou (generální) opravu střechy (krytina + krovy) na budově proboštství.

Přispět můžete do obvyklé sbírky při odchodu z kostela a kdykoli do pokladny vzadu v kostele – označené pro tento účel!

O výši příjmů (stav účtu) na tento účel budete samozřejmě informováni!

NE 11. 9. 14:00 mše sv. v Pátku a svěcení nově pořízeného zvonu.

Výuka náboženství zatím se podařilo domluvit termíny jen u několika ročníků (viz rozpis). Výuka začne od října na proboštství v učebně.

Příprava na biřmování – budu moc rád, když se mi (na proboštství – o. Petrovi) do 1. 10. 2022 přihlásí jakoukoliv formou (osobně, mobilem, e-mail, sms nebo vzadu kostele na listině) ti, kteří svátost křesťanské dospělosti dosud nepřijali – a chtěli by ji přijmout (věk 15+). Za každého zájemce budu moc rád!

Info. o dospělých katechumenech Ve farnosti Poděbrady se připravují na křest 3 dospělí zájemci. Jejich oficiální přijetí do katechumenátu bude včas ohlášeno. Prosím o modlitbu za ně!

ADOPCE na dálku

Výstava bude v našem kostele po celé září. Vzadu si můžete rozebrat informační letáčky. Do tohoto projektu se mohou zapojit jednotlivci – i celá farnost (což uděláme).

Farní odpoledne proběhne v NE. 2. 10. 16:00 – v kostele nám představí svou činnost CHARITA. Stále hledáme možnosti působení Katolické Charity v našem městě a okolí.

Po mši sv. se modlíme modlitbu za farnost. (lístečky na lavicích)

Sklizeň jablek, švestek a ostatní zahradních plodů – je ve vašich rukou. Věřím, že se o vše dobře postaráte! V celé proboštské zahradě opadávají jablka

Prosím farníky, sezbírejte si je nejen na zemi, ale i očesejte!

Vzadu v kostele si můžete rozebrat „LITURGIE“ na další týden – jsou pro Vás!

Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. 9. do 11. 9. 2022

NE 4. 9. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice n.C.
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 – Poděbrady

PO 5. 9.

 • mše sv. není

ÚT 6. 9.

 • 18:00 – mše sv.  s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro maminku

ST 7. 9.

 • 18:00 – mše sv.  na dobrý úmysl (I.S.)

ČT 8. 9. Svátek Narození Panny Marie

 • 18:00 mše sv.  za všechny naše farní Marie a Marušky – k svátku!

PÁ 9. 9.

 • 18:00 mše sv.  na poděkování za povolání a dar kněžství

SO 10. 9.

 • 18:00 – Poděbrady mše sv. s nedělní platností

NE 11. 9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice n.C.
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 – Poděbrady
 • 14:00 – v PÁTKU SLAVNOSTNÍ MŠE SV. a požehnání nového zvonu
  (Všichni jste zváni a budete vítáni)


ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)