Všem farníkům přejeme krásné, odpočinkové prožití prázdnin a dovolených i příhodné počasí!

Ať Vás všechny, milí farníci, Dobrý Bůh chrání od všeho zlého! Pěkně si odpočiňte a v pořádku se nám vraťte!

Farní tábor

 • Začíná: v neděli 10. 7.
 • zodpovědná osoba: Klára Bulušková
 • duchovní doprovod: otec Pavel Jelínek – kaplan

Prosba

Modleme se za všechny účastníky tábora i za všechny vedoucí, kteří farní tábor dlouhodobě a opravdu pečlivě a obětavě připravovali, ať jim Dobrý Bůh za jejich obětavost hojně požehná!

5. 7. a 6. 7. jsou státní svátky.

MŠE SV. v obou dnech budou jako obvykle, tedy v Poděbradech v 18:00 hod.

Poděkování všem farníkům

Moji milí, moc děkuji za tak mnohá přání k svátku sv. Petra a Pavla, vyjádřených osobně, sms-zprávou či e-mailem.

Mám Vás opravdu moc rád a velmi si Vaší náklonnosti a přátelství Vážím!

Děkuji za Vaše modlitby a ujišťuji Vás, že jsem zde pro Vás zcela k dispozici!

S úctou Váš o. Petr.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. 7. do 10. 7. 2022

NE 3. 7. 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice n.C.
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 – Poděbrady

PO 4. 7. pam. sv. Prokopa, opata

 • bohoslužba není

ÚT 5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

 • 18:00 mše sv. – za náš národ a jeho návrat ke křesťanským kořenům

ST 6. 7. pam. sv. Marie Goretti, panny a mučednice

 • 18:00 mše sv.

ČT 7. 7.

 • 18:00 – mše sv. – za Jiřího Švandu

PÁ 8. 7.

 • 18:00 – mše sv. – na dobrý úmysl

SO 9. 7.

 • 18:00 – Poděbrady mše sv. s nedělní platností

NE 10. 7. 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice n.C.
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 – Poděbrady

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)