Společně i ve svých soukromých modlitbách prožíváme SVATODUŠNÍ NOVÉNU

= dny modliteb o seslání Ducha Svatého na nás na všechny – je toho nanejvýš potřeba, zvláště v našem polabském kraji!

NE 5. 6.

 • 17:00 – příprava dětí na 1. sv. přijímání

Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. 5. do 5. 6. 2022

NE 29. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • 8:00 – mše sv. v Libici a ve Vrbici
 • 10:00 – v Opočnici a v Poděbradech

PO 30. 5. pam. sv. Zdislavy

 • bohoslužba není

ÚT 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie

 • 18:00 mše sv. – na dobrý úmysl

ST 1. 6. pam. sv. Justina, mučedníka

 • 18:00 – mše sv.

ČT 2. 6.

 • 18:00 – mše sv. za + P. Miloslava Šifla (Q.V.)

PÁ 3. 6. pam. sv. Karla Lwangy a jejo druhů, mučedníků

 • 17:30 adorace a příležitost ke svátosti smíření
 • 18:00 – mše sv. za rodinu Rožánkovu

SO 4. 6.

 • 7:30 – společná modlitba růžence
 • 8:00 mše sv. – na dobrý úmysl
 • 18:00 – PDB. mše sv. s nedělní platností za + Annu Řehákovou

NE 5. 6. BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ

 • 8:00 – mše sv. v Libici a ve Vrbici
 • 10:00 – v Opočnici a v Poděbradech
 • 17:00 – příprava dětí na 1.sv. přijímání


ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)