Všem farníkům přejeme krásné a odpočinkové prožití prázdnin a dovolených, příhodné počasí! Ať Vás všechny milí farníci Dobrý Bůh chrání od všeho zlého!!! Pěkně si odpočiňte a v pořádku se nám vraťte!

SO 30. 7.– se koná svatovojtěšská modlitební novéna za kněžská povolání – v Libici n.C.

 • 9:30 – adorace
 • 10:00 – mše sv.
 • poté možnost občerstvení v „domečku“ za kostelem

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. 7. do 31. 7. 2022

NE 24. 7. 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice n.C.
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 – Poděbrady

PO 25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola

 • bohoslužba není

ÚT 26. 7. pam. sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 • 18:00 mše sv. – za všechny naše seniory

ST 27. 7. pam. sv. Gorazda a druhů

 • 18:00 mše sv.

ČT 28. 7.

 • 18:00 mše sv.

PÁ 29. 7. pam. sv. Marty, Marie a Lazara

 • 18:00 – mše sv.

SO 30. 7. Svatovojtěšská novéna v Libici n.C.

 • 18:00 – Poděbrady mše sv. s nedělní platností za Vladimíra a Emílii Hermanovi, syny Vladimíra, Pavla a Iva a snachu Elišku

NE 31. 7. 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice n.C.
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 – Poděbrady

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)