VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ

VŠEM, kteří jste se podíleli minulou neděli – a také jste se účasnili – na přípravě a průběhu primice o. Pavla u nás v Poděbradech! Moc si vážím Vaší ochoty, obětavosti a spolupráce na dobrém Božím díle!

NE 22. 5.

 • Po skončení mše sv. v Poděbradech (v 10:00) bude náš novokněz Pavel udělovat novokněžské požehnání individuálně všem věřícím. Prosíme o modlitby za našeho novokněze i za nová kněžská povolání (na přímluvu našeho rodáka sv. Vojtěcha).
 • 17:00 – příprava dětí na 1. sv. přijímání (na proboštství)

ČT 26. 5. – SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 • Mše sv. v Poděbradech v 18:00

PÁ 27. 5. – LUXOR – domov pro seniory

 • 10:00 setkání se seniory, „přednáška“ o sv. Cyrilu a Metodějovi společná modlitba (samozř. za dodržení protikovidových pravidel tohoto domu)

SO 28. 5. – Libice n.C. – SVATOVOJTĚŠSKÁ MODLITEBNÍ NOVÉNA za nová kněžská povolání

 • 9:30 – tichá adorace a osobní modlitba na tento úmysl
 • 10:00 – svátostné požehnání následuje MŠE SV. – po mši sv. uděluje náš novokněz Pavel své novokněžské požehnání.
 • Poté přátelské setkání v „domečku za kostelem“

Všichni jste zváni a budete vítáni!

NE 29. 5.

 • 17:00 příprava dětí na 1.sv. přijímání

PROSBA

Kdo byste chtěli poskytnout fotky z jeho svěcení, primice a primice u nás v Poděbradech, pošlete je na moji e-mailovou adresu: kubantpetr@seznam.cz.

DĚKUJI!

Pořad bohoslužeb v týdnu od 22.5. do 29.5. 2022

NE 22. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • 8:00 – Libice n. Cidlinou
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 Poděbrady – po mši sv. bude novokněz otec Pavel udělovat individuální novokněžské požehnání

PO 23. 5.

 • bohoslužba není

ÚT 24. 5.

 • 18:00 mše sv. za nemocné a trpící

ST 25. 5.

 • 18:00 – mše sv. Q.V.

ČT 26. 5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 • 18:00 – mše sv. za farníky

PÁ 27. 5.

 • 18:00 – mše sv. s prosbou o Dary Ducha Sv.

SO 28. 5. Svatovojtěšská novéna v Libici

 • 9:30 – adorace
 • 10:00 – MŠE SV.
 • 18:00 – PDB. mše sv. s nedělní platností za Ivana Chramostu

NE 29. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • 8:00 – mše sv. v Libici a ve Vrbici
 • 10:00 – v Opočnici a v Poděbradech

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)