Oznámení

Vzadu v kostele vždy naleznete dvojlist A5 s názvem „NEDĚLNÍ LITURGIE“.

Najdete v něm stručné texty, které nám pomohou lépe prožívat nedělní bohoslužbu a kratičké zamyšlení na každý den v týdnu.

Každý týden si je můžete rozebrat – a ať jsou každému farníkovi k užitku!LITURGIE budou k dispozici každý týden i pro farníky v okolních obcích.

 

Jsou zdarma! Dobrovolný příspěvek můžete vložit do pokladny jako za ostatní tisk.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. 6. do 26. 6. 2022

NE 19. 6. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – mše sv. v Libici n.C – První svaté přijímání
 • mše sv. ve Vrbici a v Opočnici není
 • 10:00 – mše sv. v Poděbradech
 • 10:00 – Boží Tělo s eucharistickým průvodem v Městci Králové – jsme zváni k účasti

PO 20. 6. bohoslužba není

ÚT 21. 6. pam. sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 • 18:00 mše sv.

ST 22. 6.

 • 18:00 mše sv.

ČT 23. 6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 • 18:00 – mše sv.

PÁ 24. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

 • 18:00 mše sv. – za rodinu Švarcovu poté adorace, litanie, zasvěcení Ježíšovu Srdci a svátostné požehnání

SO 25. 6. pam. Neposkvrněného srdce Panny Marie

 • 10:00 – Libice n.C. modlitební novéna za kněžská povolání (káže P.Pavel Tobek, okrskový vikář)
 • 18:00 – Poděbrady mše sv. s nedělní platností

NE 26. 6. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – mše sv. v Libici n.C.
 • 8:00 – Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 – mše sv. v Poděbradech

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)