DĚKUJEME za včerejší brigádu na proboštské zahradě všem obětavým farníkům!

NE 18. 9. – při všech mších sv. se koná sbírka na podporu církevního školství v naší diecézi.

SO 24. 9. – LIBICE – Svatovojtěšská modlitební novéna za kněžská povolání

Po mši sv. se modlíme modlitbu za farnost.

Vzadu v kostele si můžete rozebrat „LITURGIE“ na další týden – jsou pro Vás!!

PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ

Setkání všech členů Pastorační i Ekonomické rady se bude konat v PÁ 30. 9. po mši sv. na proboštství. Prosím všechny o účast i moudré nápady. Děkuji.

Farní odpoledne

Proběhne v NE. 2. 10. 16:00 – v kostele nám představí svou činnost CHARITA. Stále hledáme možnosti působení Katolické Charity v našem městě a okolí.

28.9. – Národní Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi (program pouti je vyvěšen)

Pojedeme vlastními auty. Kdo se chce účastnit a nemá jak se tam

dostat, napište se na listinu vzadu v kostele.

Řidiče prosíme, nabídněte volná místa ve svém voze. Děkujeme!

Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. 9. do 25. 9. 2022

NE 18. 9. Poutní slavnost a výročí posvěcení našeho chrámu

 • 8:00 – Libice n.C.
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 – Poděbrady

PO 19. 9.

 • mše sv. není

ÚT 20. 9. pam. sv. Ondřeje a druhů, korejských muč.

 • 18:00 – mše sv.  za + rodiče Jozefu a Václava Jozefových a celý rod

ST 21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

 • 18:00 – mše sv. 

ČT 22. 9.

 • 18:00 mše sv.

PÁ 23. 9. pam. sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 • 18:00 mše sv.  za rodinu Rožánkovu a Kleinovu

SO 24. 9. LIBICE – svatovojtěšská modlitební novéna za kněžská povolání

 • 9:30 – tichá adorace
 • 10:00 – mše sv. Poděbrady
 • 18:00 mše sv. s nedělní platností za Jiřího Dvořáka a jeho rodinu

NE 25. 9. 26. NEDĚLE V  MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice n.C.
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 – Poděbrady


ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)