Všem farníkům přejeme krásné a odpočinkové prožití prázdnin a dovolených, příhodné počasí! Ať Vás všechny milí farníci Dobrý Bůh chrání od všeho zlého!!! Pěkně si odpočiňte a v pořádku se nám vraťte!

Poděkování

Všem organizátorům a pomocníkům našeho farního tábora. – ať jim Dobrý Bůh za jejich obětavost hojně požehná!!!

Informace

Na zahradě proboštství vzniká nový altán – bude sloužit ke scházení farníků.

Vzadu v kostele si můžete rozebrat „LITURGIE“ na další týden – jsou pro Vás!!

Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. 7. do 24. 7. 2022

NE 17. 7. 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice n.C.
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 – Poděbrady

PO 18. 7.

 • bohoslužba není

ÚT 19. 7.

 • 18:00 mše sv.

ST 20. 7.

 • 18:00 mše sv. za Elišku Hanušovou

ČT 21. 7. pam. sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele Církve

 • 18:00 – za nová kněžská a řeholní povolání pro naši diecézi a celou Církev

PÁ 22. 7. Svátek sv. Marie Magdalény

 • 18:00 – mše sv. za manžela Zdeňka Müllera, dceru Janu a syna Zdeňka

SO 23. 7. Svátek sv. Brigity, patronky Evropy

 • 18:00 – Poděbrady mše sv. s nedělní platností

NE 24. 7. 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice n.C.
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 – Poděbrady

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)