Veliké poděkování

Všem, kteří jste se od nás účastnili kněžského svěcení našeho novokněze Pavla v HK.
Všem, kteří jste se zúčastnili jeho primice v jeho rodné farnosti včera v Nížkově.
Všem, kteří se podílíte na přípravě a průběhu jeho dnešní primice u nás v Poděbradech.

SO 21. 5. v 10:00 mše sv. v rámci zahájení 114-té lázeňské sezony v Poděbradech – poté žehnání pramenů.

NE 22. 5. Po skončení mše sv. v Poděbradech (v 10:00) bude náš novokněz Pavel udělovat novokněžské požehnání individuálně. Prosíme o modlitby za našeho novokněze i za nová kněžská povolání (na přímluvu našeho rodáka sv. Vojtěcha).

Prosba

Kdo byste chtěli poskytnout fotky z jeho svěcení, primice a primice u nás v Poděbradech, pošlete je na moji e-mailovou adresu: kubantpetr@seznam.cz.

DĚKUJI

Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. 5. do 22. 5. 2022

NE 15. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 10:00 Opočnice – mše sv.
 • 15:00 Poděbrady – primiční mše sv. novokněze Pavla

PO 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého

 • bohoslužba není

ÚT 17. 5.

 • 18:00 mše sv. za nová kněžská povolání

ST 18. 5.

 • 18:00 – mše sv. za nového pražského arcibiskupa Jana a požehnání pro jeho působení a službu

ČT 19. 5.

 • 18:00 – mše sv. na dobrý úmysl

PÁ 20. 5. pam. sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

 • 18:00 – mše sv. za rodinu Hudecovu

SO 21. 5.

 • 10:00 – mše sv. a poté žehnání pramenů zahájení 114. lázeňské sezony
 • 18:00 – mše sv. s nedělní platností

NE 22. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • 10:00 Poděbrady – po mši sv. bude novokněz otec Pavel udělovat individuální novokněžské požehnání.

Mše sv. v okolních farnostech jsou jako obvykle.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)