NE 12. 6. – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Změněný pořad bohoslužeb! V Libici n.C. a v Opočnici mše sv. není

 • 8:00 – mše sv. Vrbice
 • 10:00 – mše sv. a první sv. přijímání dětí v Poděbradech

ČT 16. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně (Božího Těla)

 • 15:00 – v kostele v Pdb. tichá adorace
 • 18:00 – mše sv. po slavnostní mši sv. svátostné požehnání Městu Poděbrady a individuálně všem účastníkům bohoslužby.

PÁ 17. 6.

 • po večerní mši sv. na proboštství bude společenství farníků spojené s besedou na aktuální téma synodality. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!!

NE 19. 6.

 • 8:00 Libice – mše sv. a 1. sv. přijímání
 • Ve Vrbici a v Opočnici mše sv. není
 • 10:00 – Poděbrady mše sv.
 • 10:00 – Slavnost Božího Těla v Městci Králové s eucharistickým průvodem

OZNÁMENÍ – od dnešní neděle:

Vzadu v kostele vždy naleznete dvojlist A5 s názvem NEDĚLNÍ LITURGIE. Najdete v něm stručné texty, které nám pomohou lépe prožívat nedělní bohoslužbu a kratičké zamyšlení na každý den v týdnu. Každý týden si je můžete rozebrat – a ať jsou každému farníkovi k užitku!

LITURGIE budou k dispozici každý týden i pro farníky v okolních obcích.

Jsou zdarma! Dobrovolný příspěvek můžete vložit do pokladny jako za ostatní tisk.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. 6. do 19. 6. 2022

NE 12. 6. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • mše sv. v Libici a v Opočnici dnes není
 • 8:00 – mše sv. ve Vrbici
 • 10:00 – mše sv. v Poděbradech. První svaté přijímání dětí v Poděbradech

PO 13. 6. pam. sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

 • bohoslužba není

ÚT 14. 6.

 • 18:00 mše sv.

ST 15. 6. pam. sv. Víta, mučedníka

 • 18:00 – bohoslužba slova se sv. přijímáním

ČT 16. 6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

 • 15:00 tichá adorace – adorátoři ať se zapíší na listinu vzadu v kostele
 • 18:00 mše sv.

PÁ 17. 6.

 • 18:00 – mše sv. – za Karla Fultnera a pozůstalé

SO 18. 6.

 • 18:00 – PDB. mše sv. s nedělní platností

NE 19. 6. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – mše sv. v Libici n.C. První svaté přijímání.
 • mše sv. ve Vrbici a v Opočnici není
 • 10:00 – mše sv. v Poděbradech
 • 10:00 – Boží Tělo s eucharistickým průvodem v Městci Králové – jsme zváni k účasti!!

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. 6. do 26. 6. 2022

NE 19. 6. 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – mše sv. v Libici n.C. První svaté přijímání.
 • mše sv. ve Vrbici a v Opočnici není
 • 10:00 – mše sv. v Poděbradech
 • 10:00 – Boží Tělo s eucharistickým průvodem v Městci Králové – jsme zváni k účasti

PO 20. 6. bohoslužba není

ÚT 21. 6. pam. sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 • 18:00 mše sv.

ST 22. 6.

 • 18:00 mše sv.

ČT 23. 6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 • 18:00 – mše sv.

PÁ 24. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

 • 18:00 mše sv. – za rodinu Švarcovu poté adorace, litanie, zasvěcení Ježíšovu Srdci a svátostné požehnání

SO 25. 6. pam. Neposkvrněného srdce Panny Marie – 10:00 – Libice n.C. modlitební novéna za kněžská povolání (káže P. Pavel Tobek, okrskový vikář)

18:00 – Poděbrady mše sv. s nedělní platností

NE 26. 6. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – mše sv. v Libici n.C.
 • 8:00 – Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 – Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 – mše sv. v Poděbradech

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)