DĚKUJEME za sbírku minulé neděle na budoucí opravy střechy na proboštství. Vybralo se 13 017,- Kč. Pán Bůh zaplať!

NE 11. 9. 14:00 mše sv. v Pátku a svěcení nově pořízeného zvonu.

ST 14. 9. po skončení večerní mše sv. bude TICHÁ ADORACE za mír na Ukrajině – doporučeno ČBK. (1 hod.)

SO 17. 9. Prosíme o brigádu na proboštské zahradě sklizeň zbytku ovoce, posekání trávy, příprava zahrady na zimu. Poté společné občerstvení brigádníků.

Sraz mezi 9:00 – 9:30 na zahradě – vzadu bude otevřeno.

SO 17. 9. Dny Evropského kulturního dědictví – 2. etapa.

Kostel bude otevřený od 13:00 do 16:00. Prosíme, zapište se vzadu na listinu jako modlitební stráž. Děkujeme.

NE 18. 9. při všech mších sv. se koná sbírka na podporu církevního školství v naší diecézi.

Po mši sv. se modlíme modlitbu za farnost. (lístečky jsou na lavicích)

Vzadu v kostele si můžete rozebrat „LITURGIE“ na další týden – jsou pro Vás!

Předběžné oznámení

Setkání všech členů Pastorační i Ekonomické rady se bude konat v PÁ 30. 9. po mši sv. na proboštství. Prosím všechny o účast i moudré nápady. Děkuji.

Farní odpoledne

Proběhne v NE 2. 10. 16:00 – v kostele nám představí svou činnost CHARITA. Stále hledáme možnosti působení Katolické Charity v našem městě a okolí.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. 9. do 18. 9. 2022

NE 11. 9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice n.C. a Vrbice
 • 10:00 – Poděbrady a Opočnice
 • 14:00 – v PÁTKU SLAVNOSTNÍ MŠE SV. a požehnání nového zvonu (Všichni jste zváni a budete vítáni!!)

PO 12. 9.

 • mše sv. není

ÚT 13. 9. pam. sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

 • 18:00 – mše sv.  za manžela, sestru, bratra a vnuka

ST 14. 9. Svátek Povýšení Sv. Kříže

 • 18:00 – mše sv. – za celou naši farnost a její duchovní probuzení a rozkvět

ČT 15. 9. pam. Panny Marie Bolestné

 • 18:00 mše sv. 

PÁ 16. 9. pam. sv. Ludmily, mučednice

 • 18:00 mše sv. – za naše babičky, prababičky a všechny seniory

SO 17. 9.

 • 18:00 – Poděbrady mše sv. s nedělní platností

NE 18. 9. Poutní slavnost a výročí posvěcení našeho chrámu

 • 8:00 – Libice n.C.
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 – Poděbrady

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)