Všem farníkům přejeme krásné a odpočinkové prožití prázdnin a dovolených, příhodné počasí!

a ať Vás všechny milí farníci Dobrý Bůh chrání od všeho zlého!!! Pěkně si odpočiňte a v pořádku se nám vraťte!!!

Farní tábor:

Začíná dnes v neděli 10. 7., zodpovědná osoba: Klára Bulušková, duchovní doprovod: otec Pavel Jelínek – kaplan

Prosba

Modleme se za všechny účastníky tábora i za všechny vedoucí – kteří farní tábor dlouhodobě

a opravdu pečlivě a obětavě připravovali – ať jim Dobrý Bůh za jejich obětavost hojně požehná!!!

Informace

Na zahradě proboštství vzniká nový altán

– bude sloužit ke scházení farníků.

Vzadu v kostele si můžete rozebrat „LITURGIE“ na další týden – jsou pro Vás!!

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10.7. do 17.7. 2022

NE 10. 7. 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice n.C.
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 – Poděbrady

PO 11.7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

 • bohoslužba není

ÚT 12.7.

 • 18:00 mše sv. za manžela, bratra, sestru a vnuka

ST 13.7. pam. sv. Jindřicha

 • 18:00 mše sv. – na dobrý úmysl

ČT 14.7. pam. bl. Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona Plzeňské diecéze

 • 18:00 – za Boží požehnání pro všechny naše diecéze a jejich biskupy

PÁ 15.7. pam. sv. Bonaventury, biskupa a učitele Církve

 • 18:00 – mše sv. za rodiče Josefu a Václava Jozefovi

SO 16.7.

 • 18:00 – Poděbrady mše sv. s nedělní platností

NE 17.7. 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 – Libice n.C.
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Opočnice
 • 10:00 – Poděbrady

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)