Děkujeme za sbírku minulé neděle „Svatopetrský haléř“. Vybralo se:

 • Poděbrady – 3 035,-
 • Libice n.C. – 1 465,-
 • Vrbice – 1 170,-
 • Opočnice – 1 190,-

Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!

Pastorační rada

NE 14. 3. – po mši sv. zvu na krátké setkání na proboštství Pastorační radu farnosti.

JAK PŘEČÍST BIBLI ZA ROK

Rozpis na měsíc březen najdete na farních web. stránkách, na vývěsce a několik výtisků vzadu v kostele.

KŘÍŽOVÁ CESTA

Budeme tuto pobožnost konat v PÁ a v SO 1/2 hod před mší sv. – od 17:30

POŘAD BOHOSLUŽEB V PODĚBRADECH 7. 3. – 14. 3. 2021

NE 7 .3. 3. NEDĚLE POSTNÍ

 • 8:00 Libice n.C.
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady – za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství.
 • 14:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady mše sv.

PO 8. 3.

MŠE SV. NENÍ

ÚT 9. 3.

18:00 za + Jiřího Wurma

ST 10. 3.

18:00 za Františka Nehybu

ČT 11. 3.

18:00 za Vladimíra Brycha a živé i zemřelé z jeho rodiny

PÁ 12. 3.

18:00 za Ivana, Andreu a Nikolku

SO 13. 3.

18:00 mše sv. s nedělní platností

NE 14. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ

 • 8:00 Libice n.C.
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady – za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství.
 • 14:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady mše sv.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)