Po celý tento týden prožíváme velikonoční oktáv (= velikonoční radost a slavnostnost trvá celý týden)

Velikonoční pondělí

8:00 Libice n. Cidlinou

8:00 Vrbice

10:00 Poděbrady

 

Sdělení pro ženy a dívky

V Pondělí velikonoční vás obzvláště rádi uvítáme v kostele!

Pamatujte: kostely se vždy těšily právu azylu…

Poděkování…

…všem, kdo se účastnili předvelikonočního úklidu kolem kostela, všem, kdo kostel na Velikonoce zdobili a připravovali k důstojnému slavení obřadů a všem, kdo se na průběhu velikonočních obřadů podíleli jakoukoli službou – zvláště: varhaníkovi, zpěvákům, ministrantům, lektorům a „strážcům“ u Božího hrobu.

Příležitost ke svátosti smíření

nebo k duchovnímu rozhovoru

Kdykoli po telefonické domluvě – mob: 731 800 196

MILÍ LIBIČTÍ FARNÍCI A POUTNÍCI,

MILÍ PŘÁTELÉ A NÁVŠTĚVNÍCI NAŠEHO KOSTELA,

V TÉTO UŽ TAK DLOUHO NEUTĚŠENÉ DOBĚ JSEM MOC RÁD A VDĚČNÝ PÁNU BOHU, ŽE JSME MOHLI (SICE OMEZENĚ) SPOLEČNĚ SLAVIT SVÁTKY SMRTI A VZKŘÍŠENÍ NAŠEHO PÁNA.

UPŘÍMNĚ PŘEJI VÁM I VŠEM VAŠIM BLÍZKÝM A ZVLÁŠTĚ TĚM, NA KTERÉ DOLÉHÁ TÍSEŇ TÉTO DOBY NEJVÍCE

NEZAPOMÍNEJME, ŽE TAM, KDE SE ZDÁ, ŽE VLÁDNE SMRT – UŽ TEĎ KLÍČÍ NOVÝ ŽIVOT!

PŘEJI VÁM RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY,

OCHRANU VAŠEHO ZDRAVÍ PŘED NÁKAZOU A NEZDOLNOU NADĚJI,

ŽE VZKŘÍŠENÝ KRISTUS JE S NÁMI V KAŽDÉ TĚŽKOSTI.

A JE TO ON, KOMU UŽ TEĎ PATŘÍ VÍTĚZSTVÍ!!!

Rád se za Vás modlím a vyprošuji Vám Boží požehnání!

Váš otec Petr a otec Josef

POŘAD BOHOSLUŽEB V PODĚBRADECH 4. 4. – 11. 4. 2021 (VELIKONOČNÍ OKTÁV)

NE 4. 4. BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady – za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství.
 • 14:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady mše sv.

PO 5. 4. Pondělí velikonoční

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady

ÚT 6. 4.

 • 18:00 mše sv.

ST 7. 4.

 • 18:00 za Emilii Báťkovou

ČT 8. 4.

 • 18:00 mše sv.

PÁ 9. 4.

 • 18:00 za Václava Koutského

SO 10. 4.

 • 18:00 mše sv. 

NE 11. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Svátek Božího milosrdenství

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady
 • 14:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady mše sv.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)