Svátost smíření

Kdykoli po telefonické domluvě (mob.: 731 800 196) máte příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru.

Úklid kostela

PO 29. 3. Prosíme o pomoc při úklidu okolí kostela, s hrabáním listí a úklid nepořádku, poházených odpadků. Sejdeme se v 15:00 u kostela.

Půst

Velký pátek je dnem přísného postu.

půst újmy: zavazuje zdravé lidi od 18-ti do 60-ti let

půst od masa: zavazuje od 14-ti let

Bílá sobota

Kostel bude otevřený k tiché modlitbě u „Božího hrobu“ v čase 10:00 – 12:00 a 16:00 – 18:00. Prosíme o modlitební stráž. Zapište se vzadu na listinu. Děkujeme.

Velikonoční vigilie začne ve 20:00 na obnovu křestních slibů si přineste vlastní svíci.

NABÍDKA

Vzadu v kostele si můžete zakoupit rodinné paškálky.

Cena: 60,-Kč.

VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB V PODĚBRADECH 28. 3. – 5. 4. 2021

KVĚTNÁ NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady
 • 14:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady

ZELENÝ ČTVRTEKMŠE SV. NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ

 • 16:00 Libice n. Cidlinou
 • 16:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady – po mši sv. adorace „v Getsemanské zahradě“ do 20:00

VELKÝ PÁTEK OBŘADY NA PAMÁTKU UMUČENÍ PÁNĚ

 • 15:00 Vrbice
 • 16:00 Libice n. Cidlinou
 • 18:00 Poděbrady – po skončení obřadů možnost adorace a tiché modlitby u „Božího hrobu“ do 20:00

BÍLÁ SOBOTA Poděbrady

 • 10:00 – 12:00 – tichá adorace a modlitba „u Božího hrobu“
 • 16:00 – 18:00 – tichá adorace a modlitba „u Božího hrobu“
 • 20:00 – Velikonoční vigilie jsou to nejdůležitější obřady církevního roku!!!

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

 • 8:00 – Libice n. Cidlinou
 • 8:00 – Vrbice
 • 10:00 – Poděbrady
 • 14:00 – Opočnice
 • 18:00 – Poděbrady

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)