Sbírka

V neděli 28. 2. se koná ve všech kostelích sbírka „Svatopetrský haléř“ jejíž výtěžek bude zaslán Sv. otci Františkovi, aby mohl pomáhat těm nejpotřebnějším.

Děkujeme za Vaši štědrost!

Farní ekonomická rada

Po skončení mše sv. (28. 2. v 11:00) je na proboštství setkání ekonomické rady farnosti. Ostatní prosím o modlitbu a součinnost při budoucích investicích farnosti. Děkuji. (zápis bude vyvěšen)

1. sobota v měsíci

V sobotu 6. 3. připomínáme:

 • 7:30 modlitba růžence
 • 8:00 mše sv.
 • 18:00 mše sv. s nedělní platností

JAK PŘEČÍST BIBLI ZA ROK

Rozpis na měsíc březen najdete na farních web stránkách, na vývěsce a několik výtisků vzadu v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB V PODĚBRADECH 28.2. – 7.3. 2021

NE 28. 2. 2. NEDĚLE POSTNÍ

 • 8:00 Libice n.C.
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady – za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství.
 • 14:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady mše sv.

PO 1. 3. MŠE SV. NENÍ

ÚT 2. 3.

 • 18:00 za + Jiřího Pochmana

ST 3. 3.

 • 18:00 za nemocné a ohrožené nákazou COVID-19

ČT 4. 3.

 • 18:00 za lékaře, zdravotníky a dobrovolníky, kteří pomáhají nemocným

PÁ 5. 3.

 • 18:00

SO 6. 3.

 • 7:30 modlitba růžence
 • 8:00 mše sv.
 • 18:00 mše sv. s nedělní platností

NE 7.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ

 • 8:00 Libice n.C.
 • 8:00 Vrbice
 • 10.00 Poděbrady – za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství.
 • 14:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady mše sv.

JE NUTNO DODRŽOVAT

 • Dezinfekci rukou (u vchodu do kostela)
 • Nano roušku nebo respirátor
 • Rozestupy 2m. (pokud nejste rodina)

K zakoupení v kostele

POSTNÍ BROŽURKA s duchovním zamyšlením na každý den postní doby v ceně 40,- Kč (plaťte do pokladny – jako tiskoviny)

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)