Poděkování

Všem účastníkům včerejší svatovojtěšské pouti na Libici. Po celou dobu byla v kostele krásná Boží atmosféra, kterou jste vytvářeli svou adorací, modlitbou a zájmem o Boží požehnání na přímluvu sv. Vojtěcha!

V tomto týdnu budou bohoslužby jako obvykle.

NE 25. 4. – den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Koná se sbírka na bohoslovce a seminář.

(VY)TRVALE pamatujme na modlitby za povolání k duchovnímu stavu – na přímluvu sv. Vojtěcha.

Doporučení rodičům

Časopis NEZBEDA – pro mladší školáky a CVRČEK – pro předškoláky můžete objednat svým dětem. Více informací na vývěsce v předsíni kostela.

Příležitost ke svátosti smíření

…nebo k duchovnímu rozhovoru, kdykoli po telefonické domluvě – mob: 731 800 196

POŘAD BOHOSLUŽEB V PODĚBRADECH V TÝDNU 25. 4. – 2. 5. 2021

NE 25. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady
 • 14:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady

PO 26. 4. MŠE SV. NENÍ

ÚT 27. 4.

 • 18:00 mše sv.

ST 28. 4.

 • 18:00 na úmysly sv. otce

ČT 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny, učitelky církve a patronky Evropy

 • 18:00 za duchovní obrodu našich farností

PÁ 30. 4. pam. sv. Pia V., papeže

 • 18:00 za zemřelou Marii Touškovou

SO 1. 5.

 • 18:00 mše sv.

NE 2. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10.00 Poděbrady
 • 14:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)