PO 22. 3. – ve 12:00 se rozezní všechny zvony a spojíme se v modlitbě za všechny oběti pandemie.

PŘÍLEŽITOST K PŘEDVELIKONOČNÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

…nebo k duchovnímu rozhovoru. Kdykoli po telefonické domluvě – mob. 731 800 196

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY:

Vždy v PÁ a SO 1/2 hod před mší sv. – od 17:30

NE 28. 3. – KVĚTNÁ NEDĚLE

… při mši sv. v 10:00 začneme žehnáním ratolestí (přineste si je s sebou)

Zápis z Pastorační rady je vyvěšen ZDE. Prosíme všechny farníky, kteří se chtějí zapojit – o návrhy na budoucí využití sušárny na zahradě proboštství (buďte odvážní!!).

Svůj návrh můžete vložit do připravené schránky vzadu v kostele.

JAK PŘEČÍST BIBLI ZA ROK

Rozpis na měsíc březen najdete na farních web. stránkách, na vývěsce a několik výtisků vzadu v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB V PODĚBRADECH 21. 3. – 28. 3. 2021

NE 21. 3. 5. NEDĚLE POSTNÍ

 • 8:00 Libice n.C.
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady – za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství.
 • 14:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady mše sv.

PO 22. 3.

 • MŠE SV. NENÍ

ÚT 23. 3.

 • 18:00 mše sv.

ST 24. 3.

 • 18:00 mše sv. za Věru Wojtelovou

ČT 25. 3. Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

 • 18:00 za nenarozené děti a jejich rodiče

PÁ 26. 3.

 • 18:00 na poděkování za dar života a Boží požehnání pro celou rodinu

SO 27. 3.

 • 18:00 za Růženu Knotková

NE 28.3. KVĚTNÁ NEDĚLE

 • 8:00 Libice n.C.
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady – za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství.
 • 14:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady mše sv.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)