Začínáme posvátnou dobu postní, která svou povahou má připravit věřící na slavení Velikonočních svátků. Kajícností, nasloucháním Božímu slovu a hlubší modlitbou se chceme připravit na obnovu křestního vyznání – o Velikonocích.

Kéž nám letošní postní doba – i když omezená pandemií – napomůže k horlivějšímu a opravdovějšímu křesťanskému životu (po všech stránkách) v duchu Kristova evangelia!

Svátost smíření

(a možnost duchovního rozhovoru)

Tuto svátost můžete přijmout každý den, jsme Vám k dispozici od 17.00 na proboštství v „učebně“ (Kromě PO a NE). Na požádání či telefonické ohlášení – KDYKOLI! Neostýchejte se nám ozvat! Těšíme se na Vás!

SVÁTOST SMÍŘENÍ (POCTIVÁ A UPŘÍMNÁ) JE NEJLEPŠÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍPRAVOU NA VELIKONOČNÍ SVÁTKY.

Svatopeterský haléř

V neděli 28. 2. se koná ve všech kostelích sbírka „Svatopetrský haléř“ jejíž výtěžek bude zaslán Sv. otci Františkovi, aby mohl pomáhat těm nejpotřebnějším.

Děkujeme za Vaši štědrost!

Prosba a pozvání

Prosím a zvu členy Ekonomické rady farnosti ke krátkému setkání příští neděli 28. 2. po mši sv. na proboštství.

OBNOVUJEME PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

S radostí oznamujeme, že obnovujeme pravidelné bohoslužby (při zachování všech platných hygienických opatření).

POŘAD BOHOSLUŽEB V PODĚBRADECH 21.2. – 28.2. 2021

NE 21.2. 1. NEDĚLE POSTNÍ

 • 8:00 Libice n. C.
 • 8:00 Vrbice
 • 10.00 Poděbrady – za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství.
 • 14:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady mše sv.

PO 22. 2. Svátek Stolce sv. Petra

 • MŠE SV. NENÍ

ÚT 23. 2.

 • 18:00 mše sv.

ST 24. 2.

 • 18:00 mše sv. – za sv. otce Františka a na jeho úmysly

ČT 25. 2.

 • 18:00 mše sv.- za prof. Dr. Libora Pátého

PÁ 26. 2.

 • 18:00 mše sv. – za Janu Syriovou

SO 27. 2.

 • 18:00 mše sv. (s nedělní platností)

NE 28. 2. 2. NEDĚLE POSTNÍ

 • 8:00 Libice n.C.
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady – za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství.
 • 14:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady mše sv.

POŘAD BOHOSLUŽEB JE VYVĚŠEN A ZVEŘEJNĚN NA FARNÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

PROSÍME PODĚBRADSKÉ FARNÍKY, ABY SE NA NEDĚLNÍ MŠI SV. OHLEDUPLNĚ „ROZDĚLILI“ TAK, ŽE V PODĚBRADSKÉM KOSTELE MŮŽE BÝT NA MŠI SV. NAJEDNOU 25 osob (=10% míst k sezení).

Využijte také Mši sv. v sobotu v 18:00 (s nedělní platností) a v neděli v 18:00, obě jsou pro Vás zavedeny navíc. Případně také můžete využít mší sv. v neděli v okolí (zvláště ve Vrbici – vzhledem k velikosti tamního kostela)

Můžete si opět zadávat úmysly na mši sv. – jako obvykle

JE NUTNO DODRŽOVAT

 • Dezinfekci rukou (u vchodu do kostela)
  • Roušku nebo lépe: respirátor
  • Rozestupy 2m. (pokud nejste rodina)

K zakoupení v kostele

POSTNÍ BROŽURKA s duchovním zamyšlením na každý den postní doby v ceně 40,- Kč (plaťte do pokladny – jako tiskoviny)

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)