Prosba, výzva a doporučení

 • Intenzivně se modleme – jak každý z nás umí…
 • Buďme duchovně účastni na mši sv. vysílaných na TV-NOE, Radio Proglas, TV. Lux nebo zde na našich webových stránkách

Svátosti smíření

Stále platí, že můžete ke svátosti smíření nebo k rozhovoru s knězem v jakékoli záležitosti KDYKOLIV.

Samozřejmě po osobní domluvě na mob: 731 800 196 (o.Petr Kubant, probošt). Moc rád Vás uvítám a rád Vám posloužím. Nebojte se mi ozvat v jakékoli Vaší záležitosti! Jsem Vám k dispozici – kdykoliv budete potřebovat!!! P.K. probošt v Poděbradech.

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 18. – 25. ledna 2021

Moji milí Římskokatoličtí farníci, v této době poznamenané opatřeními proti nákaze COVID-19 vás všechny prosím a vyzývám, MODLEME SE – každý (byť soukromě) – za upřímné a pravdivé (byť zřejmě ještě vzdálené) sjednocení křesťanů v JEDINÉ církvi Kristově!

NÁŠ SPOLEČNÝ FARNÍ PROJEKT JAK PŘEČÍST BIBLI ZA ROK

Mám velkou radost, že se myšlenka přečíst celou Bibli v naší farnosti setkal s pozitivní odezvou. Mnozí si vzali vytištěné plány a 71 z vás si již plán na 1. měsíc stáhlo na farním webu.

Pro ostatní připomínám, že informace naleznete:

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Moji milí Poděbradští farníci, milí přátelé a „VŠICHNI LIDÉ DOBRÉ VŮLE“. Každoročně konaná Tříkrálová sbírka se tradičním způsobem (kvůli KOVID-19) nemůže letos konat tak, jak jsme byli dosud zvyklí…

PŘEDEVŠÍM Vám všem opravdu a upřímně děkuji za Váš zájem přispět do této sbírky, která každoročně a velmi významným způsobem podpoří činnost Katolické Charity.

MOŽNOST PŘÍSPĚVKU

 1. On-line pro všechny farníky, kteří ovládají a mají možnost internetu.
 2. V kostele pokladnička úředně zapečetěná je a bude umístěna v kostele v Poděbradech pod kazatelnou do 24. 1. 2021.
 3. Veřejná místa navštěvovaná veřejností jako jsou lékárny, obchody a pod… (avšak vždy dbejte na řádné označení zapečetěných pokladniček)
 4. Příspěvek do rukou duchovního správce

POŘAD BOHOSLUŽEB V PODĚBRADECH 17. 1. – 24. 1. 2021

KVŮLI OPATŘENÍ COVID-19 JE OMEZENÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

NE 17. 1.2. NEDĚLE MEZIDOBÍ

 • 10:00 Poděbrady – mše sv. za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství. Živé vysílání bez účasti lidu. Možnost Eucharistie do 12:00

PO 18. 1. pam. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 • Mše není

ÚT 19. 1.

 • Mše není

ST 20. 1.

 • 18:00 Poděbrady – mše sv. živě vysílaná, možnost k přijetí Eucharistie do 19:30

ČT 21. 1.

 • Mše není

PÁ 22. 1.

 • 11:00 mše sv. – pohřeb p. Koloucha

SO 23. 1.

 • Mše není

NE 24. 1. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 Poděbrady – mše sv. za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství. Živé vysílání bez účasti lidu. Možnost Eucharistie do 12:00

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)