Pastorační rada

NE 14. 3. – po mši sv. zvu na krátké setkání na proboštství Pastorační radu farnosti. Zápis z jednání bude zveřejněn.

KŘÍŽOVÁ CESTA

Budeme tuto pobožnost konat vždy v PÁ a v SO 1/2 hod před mší sv. – od 17:30

JAK PŘEČÍST BIBLI ZA ROK

Rozpis na měsíc březen najdete ZDE na farních web. stránkách, na vývěsce a několik výtisků vzadu v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB V PODĚBRADECH 14. 3. – 21. 3. 2021

NE 14 .3. 4. NEDĚLE POSTNÍ

  • 8:00 Libice n.C.
  • 8:00 Vrbice
  • 10:00 Poděbrady – za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství.
  • 14:00 Opočnice
  • 18:00 Poděbrady mše sv.

PO 15. 3.

MŠE SV. NENÍ

ÚT 16. 3.

18:00 Mše sv.

ST 17. 3.

18:00 za všechny nemocné a ohrožené nákazou COVID19

ČT 18. 3.

18:00 Mše sv. na dobrý úmysl

PÁ 19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence p. Mareie

18:00 za sv. otce Františka a na jeho úmysly

SO 20. 3.

18:00 mše sv. za Karla Maňase – vysílá se živě

NE 21. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ

  • 8:00 Libice n.C.
  • 8:00 Vrbice
  • 10:00 Poděbrady – za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství.
  • 14:00 Opočnice
  • 18:00 Poděbrady mše sv.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)