Obnovení každodenních pravidelných bohoslužeb od neděle 21. 2. (1. neděle postní). MAXIMÁLNÍ POČET VĚŘÍCÍCH PŘÍTOMNÝCH NA MŠI SVATÉ JE 25!

Je třeba dodržovat rozestupy 2 m, používat dezinfekci rukou a roušku nebo respirátor. Prosíme účastníky nedělních bohoslužeb v Poděbradech, aby se rozdělili – vždy během týdne na proboštství nahlásili kdo využije účast na jaké mši:

SO – 18:00 (s nedělní platností)

NE – 10:00

NE – 18:00

POŘAD BOHOSLUŽEB V PODĚBRADECH 14. 2. – 21. 2. 2021

KVŮLI OPATŘENÍ COVID-19 JE OMEZENÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

NE 14. 2. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • 10:00 Poděbrady – za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství. Živě vysílané a do 12:00 je možnost k přijetí Eucharistie.

PO 15. 2. MŠE SV. NENÍ

 

ÚT 16. 2. MŠE SV. NENÍ

ST 17. 2. POPOLEČNÍ STŘEDA – den přísného půstu

  • 18:00 – mše sv. živě vysílaná. Po mši svaté se bude udělovat popelec. Udělování popelce bude podle nařízení prováděno bez kontaktu a to sypáním popelu na hlavu.

ČT 18. 2. MŠE SV. NENÍ

PÁ 19. 2. MŠE SV. NENÍ

SO 20. 2. MŠE SV. NENÍ

NE 21. 2. 1. NEDĚLE POSTNÍ

  • 10:00 Poděbrady – za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství. (max. počet věřících je 25). Živé vysílání a do 12:00 je možnost k přijetí Eucharistie
  • 18:00 Poděbrady- max. počet věřících je 25

NEDĚLE – FARNÍ OBVOD

8:00 Libice n. C.

8:00 Vrbice

10:00 Poděbrady

14:00 Opočnice

18:00 Poděbrady

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)