„RŮŽENCOVÝ MARATON“

VYHLÁŠENÝ PAPEŽEM FRANTIŠKEM trvá po celý měsíc květen 2021:

Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu Za celý svět raněný pandemií Koronaviru

 • 9.5. Za všechny seniory
 • 10.5. Za všechny lidi s postižením
 • 11.5. Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v ekonomické nouzi
 • 12.5. Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději
 • 13.5. Za všechny vězněné
 • 14.5. Za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu
 • 15.5. Za všechny migranty
 • 16.5. Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi

Papež František prosí:

V letošním měsíci květnu vytvořme růžencový maraton.

A každý den se pomodleme růženec na výše uvedené úmysly. Pokud někdo nezvládne růženec celý, tedy alespoň desátek, nebo jinou modlitbu.

Úmysly na další květnový týden budou uveřejněny na tomto místě.

LIBICE nad Cidlinou

– rodiště sv. Vojtěcha farní a poutní kostel sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

V letošním měsíci květnu bude Farní a poutní kostel sv. Vojtěcha v Libici n. Cidlinou pro vás OTEVŘENÝ vždy ve ST a v NE 17:00 – 19:00

Všechny Vás zveme:

 • k návštěvě kostela sv. Vojtěcha v Libici n. Cidlinou,
 • k adoraci – která bude pro Vás připravena vždy od 17:00 do 19:00 – každou ST k společné či soukromé modlitbě svatého růžence – na úmysly doporučené na každý den sv. otcem Františkem pro letošní květen.
 • k modlitební návštěvě Slavníkovského hradiště v Libici – s Vaší upřímnou modlitbou za nová kněžská a řeholní povolání a s modlitbou na úmysl sv otce Františka na každý den letošního mariánského měsíce května.

KÉŽ I NAŠE SVATOVOJTĚŠSKÉ POUTNÍ MÍSTO ROZKVETE MODLITBOU, ADORACÍ A CHVÁLOU BOŽÍ nás všech!

Všichni jste do Libice upřímně zváni a budete vždy vítáni!

otec Petr Kubant,

probošt v Poděbradech 
a duchovní správce svatovojtěšské farnosti v Libici n. Cidlinou

 

Pořad bohoslužeb v Poděbradech v týdnu 9. 5. – 16. 5. 2021

NE 9. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady

PO 10. 5. MŠE SV. NENÍ

ÚT 11. 5.

 • 18:00 Mše sv.

ST 12. 5.

 • 18:00 za Annu Švancarovou

ČT 13. 5. Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 • 18:00 za P. Filipa Steinera O.P. III a za všechny jeho duchovní příznivce a dobrodince

PÁ 14. 5.

 • 18:00 za manžela, sestru a vnuka

SO 15. 5.

 • 18:00 za živou i zemřelou rodinu

NE 16. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10.00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice
 • 18:00 Poděbrady

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)