NE 29. 8.

 • při všech bohoslužbách je požehnání školákům, studentům a školních potřeb

PÁ 3. 9.

 • od 17:30 adorace
 • 18:00 mše sv.

SO 4. 9.

 • 7:30 společná modlitba růžence
 • 8:00 mše sv.
 • 18:00 mše sv. s nedělní platností

P O Z O R – V Ý Z V A !

Kdo z farníků by se chtěl něco dozvědět o možnostech a způsobu dobrovolnické služby v rámci CHARITY a možná se v budoucnu i zapojit – ať napíše svoje jméno a kontakt na sebe vzadu na připravený list. Pro zájemce připravíme informační setkání s kvalifikovanými pracovníky Oblastní Charity.

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

½ hod. před mší sv. – v kostele (kromě neděle) nebo po dohodě kdykoli – na proboštství

Pořad bohoslužeb v Poděbradech v týdnu 29. 8. – 5. 9. 2021

NE 29. 8. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady (moc rádi požehnáme žákům a studentům i jejich studijní potřeby) a budeme jim vyprošovat, aby jim učení a studium „dobře šlo)

PO 30. 8.

 • MŠE SV. NENÍ

ÚT 31. 8.

 • 18:00 na poděkování

ST 1. 9.

 • 18:00 za + MUDr. Hanu Müllerovou

ČT 2. 9.

 • 18:00 za pokoj a mír ve světě

PÁ 3. 9. pam. sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

 • 18.00 za Boží posilu pro P. Vladimíra Mikulicu v jeho nemoci

SO 4. 9.

 • 7:30 společná modlitba růžence
 • 8:00 na dobrý úmysl
 • 18:00 za + Jana Matysku

NE 5. 9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Opočnice
 • 10:00 Poděbrady

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)