Velké poděkování

Moji milí farníci,

moc Vám všem děkuji za minulou neděli, kdy jsme se loučili s dosavadním kaplanem o. Josefem

a uvítali jsme kaplana nového bratra jáhna Pavla. Vaše srdečnost, upřímnost a příprava celé té slavnosti (po všech stránkách vč. zahradního rautíku) byla pro mně radostí a důkazem, že jsme v našich farnostech opravdu jedna rodina a máme se rádi. Jsem Vám vděčný a mám z Vás radost!!!

NE 8. 8. 14:00 poutní mše sv. v kostele sv. Vavřince v Pátku

Pravidelné bohoslužby ve filiálním kostele sv. Vavřince v Pátku nadále budou vždy 2. neděli v měsíci ve 14:00 hod.

NE 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 • 10:00 – slavnostní mše sv. v Poděbradech
 • 14:00 – poutní mše sv. v Kostelní Lhotě

V Kostelní Lhotě budou nadále mše sv. příležitostně – podle ohlášení v proboštském kostele v Poděbradech.

Pořad bohoslužeb v Poděbradech v týdnu 8. 8. 2021 – 15. 8. 2021

NE 8. 8. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady
 • 14:00 PÁTEK – poutní mše sv. (sv. Vavřinec)

PO 9. 8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže (sv. Edith Steinové) – patronky Evropy

 • MŠE SV. NENÍ

ÚT 10. 8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

 • 18:00 za jáhny připravující se ke kněžství i za jáhny trvalé – za Boží požehnání pro jejich obětavou službu

ST 11. 8. pam. sv. Kláry, panny

 • 18:00 za dar víry pro dceru a vnoučata

ČT 12. 8. pam. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

 • 18:00 za manžela, sestru a vnuka

PÁ 13. 8.

 • 18:00 za zemřelé rodiče Grabcovy, Večeřovy a za ochranu Pany Marie pro rodinu

SO 14. 8. pam. sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

 • 18:00 na poděkování Bohu za dar života, křtu víry a povolání ke kněžství

NE 15. 8. Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

 • 8:00 Libice n. Cidlinou – bohoslužba slova
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10.00 Poděbrady – mše sv.
 • 14:00 – poutní mše sv. v Kostelní Lhotě

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)