V následujícím týdnu budeme prožívat krásné sváteční dny.

PO 1. 11. – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

ÚT 2. 11. – Vzpomínku na všechny věrné zemřelé

PROSBA i VYBÍDNUTÍ

Při návštěvě hřbitovů a hrobů našich zemřelých v těchto dnech, pamatujme na ně především v upřímné modlitbě! Je to pro ně daleko užitečnější a prospěšnější, než výzdoba jejich hrobů.

PO 1. 11. – v proboštském kostele 18:00 mše sv.

ÚT 2. 11. – na hřbitově v Kluku u hlavního kříže společná pobožnost a modlitba za všechny zemřelé

Veliké pozvání

V tomto týdnu v pátek 5. 11. – po večerní mši sv. (cca v 19.hod)- zvu všechny farníky na VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VE VÍŘE. Věk nerozhoduje! Sejdeme se na proboštství – v přízemí v učebně. Moc se na Vás všechny těším! P.K.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. 10. do 7. 11. 2021

NE 31. 10. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – bohoslužba slova
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

PO 1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (doporučený svátek)

 • 18:00 MŠE SV. – za naši farnost

ÚT 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 • 15:00 – na hřbitově v Kluku společná modlitba za zemřelé u hlavního kříže (v zadní části hřbitova)
 • 18:00 – mše sv. za všechny naše zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince

ST 3. 11.

 • 18:00 – za + Arnoštu Seidlovou a živé i zemřelé členy rodiny

ČT 4. 11. pam. sv. Karla Boromejského, biskupa

 • 18:00 – za dobré vztahy

PÁ 5. 11.

 • 17:30 – tichá adorace příležitost ke svátosti smíření
 • 18:00 – mše sv. za + Jaroslavu Michlovou z Chvalovic

SO 6. 11. 1. sobota v měsíci ( Mariánská)

 • 7:30 společná modlitba růžence
 • 8:00 mše sv. na dobrý úmysl
 • 18:00 – mše sv. s nedělní platností za Marii Doležalovou, manžela a živé i zemřelé členy toho rodu

NE 7. 11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice – bohoslužba slova
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 10:00 Opočnice – bohoslužba slova
 • 10:00 Poděbrady – mše sv.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)