Bratři a sestry,

bohoslužby jsou obnoveny v plném rozsahu. Pořad bohoslužeb na celý týden je k dispozici na vývěskách i na farních webových stránkách.

Již nejsou nutné rozestupy, počet věřících: 500 (to splňujeme).

Od 1.7. nebudou povinné roušky.

Buďme však i nadále ukáznění a zodpovědní, protože je možné, že se nákaza bude opět šířit a restriktivní opatření budou zase zavedena!!!

 

Vzadu v kostele je pokladna na primiční dárek pro našeho novokněze Josefa. Každý může dobrovolně přispět podle svých možností.

NE 28. 6. – dnes po skončení mše sv. prosím členy Ekonomické

a Pastorační rady, o krátké setkání na proboštství

v „učebně“. Děkuji.

V tomto týdnu budou bohoslužby jako obvykle.

Týdenní rozpis je vyvěšen.

PÁ 3. 7. – po večerní mši sv. bude na farní zahradě setkání mládeže

a táborák.

SO 4. 7. 7:30 společná modlitba růžence

8:00 mše sv.

NEDĚLE 5. 7. – změna pořadu bohoslužeb:

Primice ve Dvoře Král.n.L. je v 9:30

Odjezd autobusu z Riegerova nám. v 7:00!

Tuto neděli nebude mše sv. v 10:00

ani nebudou bohoslužby ve Vrbici, Libici a Opočnici.

Mše sv. v Poděbradech bude až v 18:00 hod.

PROSBA

Prosíme farníky, kteří jsou ochotni číst slovo Boží při nedělních mších sv., aby se ohlásili p. Jiřímu Novákovi, který připravuje pravidelný rozpis služeb. Děkujeme!

Důležité info. pro farníky: Na zahradě proboštství zrají třešně!

PRIMICE

Našeho milého novokněze Josefa Hamana

Neděle 5.7. 9:30 hod ve Dvoře Králové nad Labem

Kdo z farníků by chtěl jet společným autobusem, přihlaste se v sakristii nebo na proboštství.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)