Letní tábor dětí

Právě probíhá v Uhelné Příbrami. Prosíme o Boží požehnání, ochranu a příhodné počasí.

VELKÝ DÍK všem, kteří tábor připravovali a vedou ho zvláště všem našim mladým!!!

SO 31. 7. – koná se Svatovojtěšská modlitební novéna v Libici n. Cidlinou.

 • 9:30 – tichá adorace, soukromá modlitba
 • 10:00 – svátostné požehnání MŠE SV. za kněžská povolání

Po mši sv. srdečně zveme na přátelské setkání, posezení a občerstvení do domku za kostelem.

Těšíme se na vás!!!

NE 1. 8. – při mši sv. v 10:00 se rozloučíme s otcem kaplanem Josefem. A po mši sv. všechny zveme na „zahradní slavnost“ na proboštství.

Děkujeme všem, kteří připravíte nějaké dobroty na zahradní rautík.

Pokud byste chtěli přispět na dárek na rozloučenou – pak ono „poslední rozloučení“ má na starosti pí. Václava Seifrtová. DĚKUJEME!

 

Pořad bohoslužeb v Poděbradech v týdnu 25. 7. – 1. 8. 2021

NE 25. 7. 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice

PO 26. 7. pam sv. Jáchyma a Anny rodičů Panny Marie

 • MŠE SV. NENÍ

ÚT 27. 7. pam. sv. Gorazda a druhů

 • 18:00

ST 28. 7. 18:00 na dobrý úmysl

ČT 29. 7. pam. sv. Marty

 • 18:00 za Mariánskou Legii

PÁ 30. 7.

 • 18:00

SO 31. 7. pam sv. Ignáce z Loyoly, kněze

 • 18:00 za Františka a Helenu Lipovských a žijící rodinu

NE 1. 8. 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 8:00 Libice n. Cidlinou
 • 8:00 Vrbice
 • 10:00 Poděbrady
 • 10:00 Opočnice – MŠE SV. NENÍ

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)